spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - III/2007

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Problematik der Studentiengebühren – Dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
BRABECK Rudolf

Strategisches Management im Postindustriellen Zeitalter = Wissensmanagement Durch Information und Kommunikation
BRABECK Rudolf
ŠTOFKOVÁ Katarína

Odbytové stratégie zamerané na marketingovú komunikáciu
FRIANOVÁ Viera

CRM procesy a možnosti ich informatizácie
KUBINA Milan
LENDEL Viliam

Analýza a výber algoritmu pre výber pripojenia do siete internet
MADLEŇÁK Radovan

Mobilná pošta – nástroj pre plnenie kvalitatívnych požiadaviek univerzálnej poštovej služby
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

E-government v SR
MAJERČÁKOVÁ Margita

Európsky doživotný dôchodok
MIČEKOVÁ Mária
KOVÁČIKOVÁ Martina

Štandard európskeho výskumu
PAĎOUROVÁ Anna
ČOREJOVÁ Tatiana

Investičné riziko
TOKARČÍKOVÁ Lucia

Marketingový komunikačný mix ako súčasť podnikovej komunikácie
VIDOVÁ Jaroslava

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Brabeck Rudolf PROBLEMATIK DER STUDIENGEBÜHREN – DARGESTELLT AM BEISPIEL DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

BRABECK Rudolf

Fakultät für Management und Ökonomie des Transports und der Kommunikation, Universität Žilina

download (PDF)
Brabeck Rudolf - Štofková Katarína STRATEGISCHES MANAGEMENT IM POSTINDUSTRIELLEN ZEITALTER = WISSENSMANAGEMENT DURCH INFORMATION UND KOMMUNIKATION

BRABECK Rudolf

ŠTOFKOVÁ Katarína


Fakultät für Management und Ökonomie des Transports und der Kommunikation, Universität Žilina

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Frianová Viera ODBYTOVÉ STRATÉGIE ZAMERANÉ NA MARKETINGOVÚ KOMUNIKÁCIU

FRIANOVÁ Viera

Katedra manažmentu
Akadémia Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

download (PDF)Kubina Milan - Lendel Viliam CRM PROCESY A MOŽNOSTI ICH INFORMATIZÁCIE

KUBINA Milan

LENDEL Viliam

Katedra manažérskych teórií
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňák Radovan - Senková Petra ANALÝZA A NÁVRH ALGORITMU PRE VÝBER PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET

MADLEŇÁK Radovan

SENKOVÁ Petra

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňáková Lucia MOBILNÁ POŠTA – NÁSTROJ PRE PLNENIE KVALITATÍVNYCH POŽIADAVIEK UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY

MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Majerčáková Margita E-GOVERNMENT V SR

MAJERČÁKOVÁ Margita

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Mičeková Mária - Kováčiková Martina EURÓPSKY DOŽIVOTNÝ DÔCHODOK

MIČEKOVÁ Mária

KOVÁČIKOVÁ Martina

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Paďourová Anna - Čorejová Tatiana ŠTANDARD EURÓPSKEHO VÝSKUMU

PAĎOUROVÁ Anna

ČOREJOVÁ Tatiana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Tokarčíková Lucia INVESTIČNÉ RIZIKO

TOKARČÍKOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Vidová Jaroslava MARKETINGOVÝ KOMUNIKAČNÝ MIX AKO SÚČASŤ PODNIKOVEJ KOMUNIKÁCIE

VIDOVÁ Jaroslava

Katedra manažmentu a ekonomiky
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.