spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Kundenzufriedenheit durch Qualitätsmanagementsysteme
BADER Thomas
KREMEŇOVÁ Iveta

Meranie priestorovej dostupnosti pôšt na území mesta Bratislava (kvantitatívny prístup)
KRIŽAN František
TOLMÁČI Ladislav

History and evolution of RFID technology
MICHÁLEK Ivan
VACULÍK Juraj

Návrh elektronického systému Oznámenie o uložení zásielky prostredníctvom SMS správy - II.časť
ŠIMEK Tomáš
VACULÍK Juraj

Segmentácia klientov – kľúčový faktor úspešnosti banky
STRENITZEROVÁ Mariana
ŽUREKOVÁ Martina

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Bader Thomas - Kremeňová Iveta KUNDENZUFRIEDENHEIT DURCH QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEME

BADER Thomas

KREMEŇOVÁ Iveta

FIDUCIA, Regionaldirektion Südwest
Karlsruhe
Deutschland

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Križan František - Tolmáči Ladislav MERANIE PRIESTOROVEJ DOSTUPNOSTI PÔŠT NA ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA (KVANTITATÍVNY PRÍSTUP)

KRIŽAN František

TOLMÁČI Ladislav

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta
UK Bratislava
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovenská republika

download (PDF)
Michálek Ivan - Vaculík Juraj HISTORY AND EVOLUTION OF RFID TECHNOLOGY

MICHÁLEK Ivan
VACULÍK Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Šimek Tomáš - Vaculík Juraj NÁVRH ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁVY - II. ČASŤ

ŠIMEK Tomáš

VACULÍK Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Strenitzerová Mariana - Žureková Martina SEGMENTÁCIA KLIENTOV – KĽÚČOVÝ FAKTOR ÚSPEŠNOSTI BANKY

STRENITZEROVÁ Mariana

ŽUREKOVÁ Martina

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.