spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Programový manažment s využitím metód MSP
BOMBALA Ľubomír

Širokopásmový prístup v Slovenskej republike – porovnanie s ostatnými štátmi V4
FABUŠ Juraj

Prieskum kvality poskytovaných služieb Poštovej banky, a. s. na pošte Kežmarok 1
GOGOLOVÁ Martina
KOVALČÍKOVÁ Eva

Možnosti využitia e-obchodu v zabezpečovaní vojenského vystrojovania
JIRÁSKOVÁ Soňa

Úverové možnosti malých a stredných podnikov
KÁDÁROVÁ Jaroslava
VIDA Marek
KÁDÁR Gabriel

Outsourcing the accounting department
KRÁTKA Lucia

Význam zdieľania znalostí pre rozvoj organizácie
KUBIČEK Milan

Meranie spokojnosti zákazníkov a ich preferencií so zameraním na poštové a telekomunikačné služby v okrese Kysucké Nové Mesto
PAĎOUROVÁ Anna

The progress in RFID technology
POTKAN Tomáš

Dopady hospodárskej krízy na trh práce a zamestnanosť v SR
STRENITZEROVÁ Marian
a

Outsourcing technickej štruktúry a služieb účtovníctva pomocou VPN a terminálových služieb
ŠUSTEKOVÁ Daniela

Vplyv finančnej krízy na Slovensko
TOKARČÍKOVÁ Lucia

Ekonomika RFID
VAŠKO Martin
VACULÍK Juraj

K problematice odměňování ve velkém síťovém podniku
BŘEZINOVÁ Jitka
ČOREJOVÁ Tatiana

spacer

spacer

spacer

spacer
 PROGRAMOVÝ MANAŽMENT S VYUŽITÍM METÓD MSP

BOMBALA Ľubomír

DHL IT Services Europe
Praha
Česká republika

externý doktorand na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

download (PDF)
 ŠIROKOPÁSMOVÝ PRÍSTUP V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – POROVNANIE S OSTATNÝMI ŠTÁTMI V4

FABUŠ Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
 PRIESKUM KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB POŠTOVEJ BANKY, A. S. NA POŠTE KEŽMAROK 1


GOGOLOVÁ Martina

KOVALČÍKOVÁ Eva

Katedra ekonomiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

Slovenská pošta, a.s.
Pošta Kežmarok 1
060 01 Kežmarok
Slovenská republika

download (PDF)
 MOŽNOSTI VYUŽITIA E-OBCHODU V ZABEZPEČOVANÍ VOJENSKÉHO VYSTROJOVANIA

JIRÁSKOVÁ Soňa

Katedra manažmentu
Akadémia Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

download (PDF)
 RIADENIE KONFLIKTOV V PODNIKU


KÁDÁROVÁ Jaroslava

VIDA Marek

KÁDÁR Gabriel

Katedra manažmentu a ekonomiky
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
042 00 Košice
Slovenská republika

download (PDF)
 OUTSOURCING THE ACCOUNTING DEPARTMENT

KRÁTKA Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
 VÝZNAM ZDIEĽANIA ZNALOSTÍ PRE ROZVOJ ORGANIZÁCIE


KUBIČEK Milan

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
 MERANIE SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV A ICH PREFERENCIÍ SO ZAMERANÍM NA POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY V OKRESE KYSUCKÉ NOVÉ MESTO


PAĎOUROVÁ Anna

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
 THE PROGRESS IN RFID TECHNOLOGY


POTKAN Tomáš

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
 DOPADY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA TRH PRÁCE A ZAMESTNANOSŤ V SR


STRENITZEROVÁ Mariana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
 OUTSOURCING TECHNICKEJ ŠTRUKTÚRY A SLUŽIEB ÚČTOVNÍCTVA POMOCOU VPN A TERMINÁLOVÝCH SLUŽIEB


ŠUSTEKOVÁ Daniela

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
 VPLYV FINANČNEJ KRÍZY NA SLOVENSKO


TOKARČÍKOVÁ Lucia

Externá doktorandka na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF) EKONOMIKA RFID

VAŠKO Martin

VACULÍK Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF) K PROBLEMATICE ODMĚŇOVÁNÍ VE VELKÉM SÍŤOVÉM PODNIKU

BŘEZINOVÁ Jitka

ČOREJOVÁ Tatiana

Externá doktorandka na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.