spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - III/2010

ISSN 1336-8281

OBSAH

Úloha štátu pri zabezpečení interoperability elektronických mýtnych systémov
HRUDKAY Karol

 

Koncept vytvárania stratégie riadenia ľudských zdrojov v Slovenskej pošte, a. s.
JANDZÍKOVÁ Kamila
STRENITZEROVÁ Mariana

 

Meranie efektivity daňovej správy v Slovenskej republike
JANUŠKOVÁ Zuzana

 

Daňová asignácia
KRÁTKA Lucia

 

Komparácia vybraných komerčných bánk v SR
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

 

História a vývojové trendy v oblasti elektronických komunikácií
VACULÍK Juraj

 

Kontaktné centrá z hľadiska efektivity
VACULÍK Juraj
MONOŠI Michal

 

Využitie globálnych satelitných navigačných systémov pre priblíženia podľa prístrojov
NOVÁK Andrej
FERENCZ Ivan

 

Ekonomická regulácia letísk v Európe a vo svete, včera a dnes
NOVÁK SEDLÁČKOVÁ Alena

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis III/2010

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.