spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer

ARCHÍV - IV/2006

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Podnikanie: Slovensko verzus zvyšok V4
KAŠTÁNEK Pavel
GREGORIČKA Michal

Medzinárodná administratívna spolupráca v oblasti DPH
KAŠTÁNEK Pavel
ISTENÍKOVÁ Katarína

Analýza trhu s informačno - komunikačnými technológiami na Slovensku
KREMEŇOVÁ Iveta
KOVÁČIKOVÁ Martina

Internetový virálny marketing – moderná metóda získavania zákazníkov
MADLEŇÁK Radovan

Význam a perspektíva listových zásielok
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Moderný strategický prístup k inováciám
STRENITZEROVÁ Mariana

Postup plánovania kvality poštových služieb podľa Juranovej metodiky
VALOVIČOVÁ Stanislava

Ázijské opcie
VRÁBELOVÁ Lucia

Earned value management
KOVÁČIKOVÁ Martina

spacer

spacer

spacer

spacer
Kaštánek Pavel - Gregorička Michal PODNIKANIE: SLOVENSKO VERZUS ZVYŠOK V4
KAŠTÁNEK PAVEL

GREGORIČKA Michal

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kaštánek Pavel - Isteníková Katarína MEDZINÁRODNÁ ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA V OBLASTI DPH
KAŠTÁNEK Pavel

ISTENÍKOVÁ Katarína

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Kremeňová Iveta - Kováčiková Martina ANALÝZA TRHU S INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÝMI TECHNOLÓGIAMI NA SLOVENSKU
KREMEŇOVÁ Iveta

KOVÁČIKOVÁ Martina

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňák Radovan INTERNETOVÝ VIRÁLNY MARKETING – MODERNÁ METÓDA ZÍSKAVANIA ZÁKAZNÍKOV
MADLEŇÁK Radovan

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňáková Lucia VÝZNAM A PERSPEKTÍVA LISTOVÝCH ZÁSIELOK
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Strenitzerová Mariana MODERNÝ STRATEGICKÝ PRÍSTUP K INOVÁCIÁM
STRENITZEROVÁ Mariana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Valovičová Stanislava POSTUP PLÁNOVANIA KVALITY POŠTOVÝCH SLUŽIEB PODĽA JURANOVEJ METODIKY
VALOVIČOVÁ Stanislava

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Vrábelová Lucia ÁZIJSKÉ OPCIE
VRÁBELOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Kováčiková Martina EARNED VALUE MANAGEMENT
KOVÁČIKOVÁ Martina

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.