spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - IV/2007

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Kundenzufriedenheit Als Unternehmensziel
BADER Thomas
KREMEŇOVÁ Iveta

Telemarketing – efektívna forma priameho marketingu
KUBINA Milan
LENDEL Viliam

Kľúčové faktory vedúce k transformácii poštového sektoru so zreteľom na rozvoj informačno-komunikačných technológií
MADLEŇÁK Radovan
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Preskúmanie rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
OLŠÁK Branislav

Vplyv výstavby okruhu na algoritmické a postalgoritmické členenie doručovacích rajónov
PAVLIČKO Michal
ŠUSTEKOVÁ Daniela

Návrh zavedenia systému personálneho controllingu v Slovenskej pošte, a.s.
STRENITZEROVÁ Mariana

Vplyv nákladov poisťovne na bežnú splátku brutto poistného
ŠVÁBOVÁ Lucia

Úloha komunikácie pri zmene podniku
VIDOVÁ Jaroslava
KÁDÁR Gabriel
VIDA Marek

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Bader Thomas - Kremeňová Iveta KUNDENZUFRIEDENHEIT ALS UNTERNEHMENSZIEL

BADER Thomas

KREMEŇOVÁ Iveta

FIDUCIA IT AG, Karlsruhe, Germany

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kubina Milan - Lendel Viliam TELEMARKETING - EFEKTÍVNA FORMA PRIAMEHO MARKETINGU

KUBINA Milan

LENDEL Viliam

Katedra manažérskych teórií
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňák Radovan - Madleňáková Lucia KĽÚČOVÉ FAKTORY VEDÚCE K TRANSFORMÁCII POŠTOVÉHO SEKTORU SO ZRETEĽOM NA ROZVOJ INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

MADLEŇÁK Radovan

MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Olšák Branislav PRESKÚMAVANIE ROZHODNUTÍ TELEKOMUNIKAČNÉHO ÚRADU SR PODĽA ZÁKONA Č. 610/2003 Z.Z. O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH V PLATNOM ZNENÍ

OLŠÁK Branislav

Inštitút MV SR
Bratislava
Slovenská republika

download (PDF)Pavličko Michal - Šusteková Daniela VPLYV VÝSTAVBY OKRUHU NA ALGORITMICKÉ A POSTALGORITMICKÉ ČLENENIE DORUČOVACÍCH RAJÓNOV

PAVLIČKO Michal

ŠUSTEKOVÁ Daniela

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Strenitzerová Mariana NÁVRH ZAVEDENIA SYSTÉMU PERSONÁLNEHO CONTROLLINGU V SLOVENSKEJ POŠTE, A.S.

STRENITZEROVÁ Mariana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Švábová Lucia VPLYV NÁKLADOV POISŤOVNE NA BEŽNÚ SPLÁTKU BRUTTO POISTNÉHO

ŠVÁBOVÁ Lucia

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Vidová Jaroslava - Kádár Gabriel - Vida Marek ÚLOHA KOMUNIKÁCIE PRI ZMENE V PODNIKU

VIDOVÁ Jaroslava

KÁDÁR Gabriel

VIDA Marek

Katedra manažmentu a ekonomiky
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.