spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Širokopásmový prístup v Slovenskej republike – teoretické predpoklady
FABUŠ Juraj

Hodnotenie marketingovej komunikácie podniku služieb
FRIANOVÁ Viera

Manažér a mobbing
GURSKÝ Ján
FUJDALOVÁ Renáta

Smerovanie k znalostnému manažmentu
KUBIČEK Milan

Stav elektronického podnikania na Slovensku
MADLEŇÁK Radovan

Nekončiaca implementácia metódy Six Sigma v spoločnosti
PAĎOUROVÁ Anna

Analýza služieb poskytovanými bankami k osobnému účtu klienta
ŠVÁBOVÁ Lucia

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Fabuš Juraj ŠIROKOPÁSMOVÝ PRÍSTUP V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – TEORETICKÉ PREDPOKLADY

FABUŠ Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Frianová Viera HODNOTENIE MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE PODNIKU SLUŽIEB

FRIANOVÁ Viera

Katedra manažmentu
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

download (PDF)
Gurský Ján - Fujdalová Renáta MANAŽÉR A MOBBING

GURSKÝ Ján
FUJDALOVÁ Renáta

Slovenská pošta a.s.
Slovenská republika

download (PDF)
Kubiček Milan SMEROVANIE K ZNALOSTNÉMU MANAŽMENTU

KUBIČEK Milan

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Madleňák Radovan STAV ELEKTRONICKÉHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

MADLEŇÁK Radovan

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Paďourová Anna NEKONČIACA IMPLEMENTÁCIA METÓDY SIX SIGMA V SPOLOČNOSTI

PAĎOUROVÁ Anna

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Švábová Lucia ANALÝZA SLUŽIEB POSKYTOVANÝMI BANKAMI K OSOBNÉMU ÚČTU KLIENTA

ŠVÁBOVÁ Lucia

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.