spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

OBSAH

Širokopásmový prístup v Slovenskej republike – Návrh opatrení na zabezpečenie primeraného prístupu štátu na podporu rozvoja širokopásmového prístupu
FABUŠ Juraj

 

Perspektíva produktov neživotného poistenia v rámci elektronického poisťovníctva 1/3
KOVÁČIKOVÁ Martina

 

Znalosti predstavujú moc
KUBIČEK Milan

 

Hodnotenie poskytovateľov emailových služieb
MADLEŇÁK Radovan

 

Analýza využívania služieb mobilných operátorov študentmi
MAJERČÁKOVÁ Margita
PAĎOUROVÁ Anna

 

Marketingové prostredie podniku
MARTINKA Michal
KREMEŇOVÁ  Iveta

 

Psychologické aspekty obchodovania na burzách
MIČICOVÁ Zuzana

 

Úloha systému znalostného manažmentu v efektívnom riadení podniku
MIKUŠOVÁ Miroslava

 

Sieťovo orientované riadenie ľudských zdrojov ako odpoveď na novú ekonomiku v podmienkach podnikov na Slovensku
MIŠIAKOVÁ Kvetoslava
STRENITZEROVÁ Mariana

 

Ochrana priemyselného vlastníctva – cesta do budúcnosti
MOČKOVÁ Miriam

 

Možnosti využitia výsledkov výskumu a transfer poznatkov do praxe
PAĎOUROVÁ Anna
KREMEŇOVÁ Iveta

 

Faktory ovplyvňujúce úspešnosť projektového riadenia a riadenie rizík projektu
STRÁNSKA Soňa
KREMEŇOVÁ Iveta

 

Kreditné deriváty a finančná kríza
ŠVÁBOVÁ Lucia

 

Elektronický obchod s využitím platformy IBM mainframe a operačného systému z/OS
BOMBALA Ľubomír

 

Kreditné deriváty a finančná kríza
BŘEZINOVÁ Jitka
ČOREJOVÁ Tatiana

 

Implementace systému managementu kvality dle ISO 9001 na DFJP Univerzity Pardubice jako možnost řešení řídících problémů
ŠVADLENKA Libor

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis IV/2009

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.