spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - IV/2010

ISSN 1336-8281

OBSAH

Nový systém odmeňovania zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.
DONOVAL Juraj
BAKAJSOVÁ Lenka
HLIBOKÁ Mária

 

Viacdimenzionálne modely portfóliového modelovania CRM hodnotového reťazca poštového operátora
DYDŇANSKÝ Pavol
MADLEŇÁK Radovan

 

Bariéry elektronického obchodovania – prevádzkovatelia elektronického obchodovania verzus prevádzkovatelia kamenných obchodov
GAVLÁKOVÁ Eva

 

Návrh efektivního systému poštovní obsluhy na území Těšínska a Třinecka
CHROMCOVÁ Barbora
ŠVADLENKA Libor

 

Uplatnenie metodiky BSC pri vytváraní stratégie riadenia ľudských zdrojov v Slovenskej pošte, a. s.
JANDZÍKOVÁ Kamila
STRENITZEROVÁ Mariana

 

Protikorupčný program Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky
JANUŠKOVÁ Zuzana

 

Identifikácia regionálnych disparít vo využívaní telekomunikačných služieb a internetu
KOŠŤÁLOVÁ Alena

 

Daňová kontrola
KRÁTKA Lucia

 

Nové strategické smery
TULISOVÁ Jana

 

Súvislosti konceptu spoločensky zodpovedného podnikania
ŽIAČKOVÁ Vladimíra

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis IV/2010

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.