spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
O časopise

Elektronický vedecký časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod je profesne a obsahovo zameraný na problematiku z oblasti poštových a telekomunikačných podnikov ako i prudko sa rozvíjajúcej oblasti elektronického obchodovania.

Jeho cieľom je poskytnúť čitateľovi čo najnovšie vedecké informácie zrozumiteľnou, prístupnou formou a pomáhať k ďalšiemu vedeckému rozvoju príslušnej problematiky.

Časopis by mal byť obrazom vedecko-výskumnej, vývojovej, pedagogickej činnosti a ďalších činností na trhu komunikácií a riadenia spoločnosti pri prechode na znalostnú ekonomiku.

 

Na stiahnutie:

Tiráž časopisu

Šablóna článku časopisu (SK)
Šablóna článku časopisu (EN)

spacer

spacer

spacer

spacer
Pokyny pre autorov

Elektronický vedecký časopis vychádza polročne, v termínoch 1. máj, 1. november..

Termín uzávierky nasledujúceho čísla je vždy 10 dní pred dátumom vydania (20. apríl, 20. október).

Obsah článku musí byť zameraný na problematiku pošty, telekomunikácií alebo elektronického obchodovania.

Články je možné publikovať v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

Okrem samotného príspevku (vzor písania článku), autor zasiela redakcii elektronickou formou aj krátky abstrakt v maximálnom rozsahu 400 znakov vrátane medzier.

Všetky príspevky vo vedeckom časopise sú recenzované členmi redakčnej rady.

Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskami vydavateľa a redakcie.

Publikovanie článkov nie je honorované.

Príspevky zasielajte elektronicky na email pteo@fpedas.uniza.sk

 ISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.