spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN:
ISSN 1336-8281

ŠÉFREDAKTOR:
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.

PREDSEDA REDAKČNEJ RADY :
doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková

REDAKČNÁ RADA:
prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Dr hab. inż. Paweł Droździel
Dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz
doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD.
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.

RECENZENTI:
prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD.
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD.

ADRESA REDAKCIE:
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra spojov
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovensko

VYDAVATEĽ:
Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

spacer

spacer

spacer

spacer
NAPÍŠTE NÁM

Podeľte sa s nami o Vaše pripomienky a postrehy.

   
  Meno a priezvisko:
 
   
  Kontaktný e-mail:
 
   
  Komentár:
 
 
  ISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.