Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v roku 2008

 

 

Prepravná relácia Žilina - Paríž (tam a späť) - 1180 litrov

 

Trasa prepravnej relácie:

 

 

 

 

Trasa prepravnej relácie vedie cez územie štátov:

Slovenskej republiky                                      88 km

Českej republiky                                           477 km

Spolkovej republiky Nemecko                 487 km

Francúzska                                                    389 km

Spolu                                                            1 441 km

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty pri namontovaných palivových nádržiach s objemom 1 180 litrov

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

Internetové stránky