Dotazník pre cestujúcich autobusovou dopravou


Na hlavnú stránku.
Na stránku dotazníka pre necestujúcich autobusom.

Otázky označené * je nutné vyplniť.

1. Pohlavie*:
2. Vek*:
3. Ekonomické postavenie*:
4. Najvyššie vzdelanie*:
5. Váš čistý mesačný príjem:
6. Vaše trvalé bydlisko alebo miesto pobytu*:

Okres:

7. Počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti*:
8. Počet osobných automobilov užívaných v domácnosti*:
9. Ktoré druhy dopravy používate a ako často?*
pravidelne
príležitostne
nepoužívam
Osobný automobil
Autobus - prímestská doprava
Vlak - prímestská doprava
Autobus, Trolejbus - MHD
Motocykel
10. Autobusom cestujem z nasledujúcich dôvodov:*
Označte maximálne 3 najdôležitejšie dôvody.
11. Čo by ste navrhli pre skvalitnenie služieb autobusovej dopravy?*
Označte maximálne 3 najvýznamnejšie dôvody.
12. Považujete dopravnú kartu za výhodu?
13. Zlepšuje sa kvalita služieb SAD Žilina?*
14. Podnik SAD Žilina vnímam ako*:
15. Vaše zdroje informácií o službách SAD Žilina*:
Označte 1 až 4 odpovede.

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania o ceny (dobitie kreditu DK) alebo obdržať darček (minidár 2018 s mapou) uveďte svoje osobné údaje.
Darček (minidiár) dostanete pri odovzdaní vyplneného dotazníka na klientských centrách SAD Žilina. Ostatným respondentom, ktorí vyplnili osobné údaje, bude zaslaný poštou.

Osobné údaje:

Realizátori prieskumu: A-trans spol. s r.o., stredisko Logistický monitor v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline.