PRIESKUM SPOKOJNOSTI S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Vážení cestujúci / necestujúci autobusovou dopravou.

V mesiaci november 2017 bude vykonaný prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje SAD Žilina a. s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú individuálnu dopravu osobným autom, prípadne iné druhy dopravy. Obraciame sa na Vás s prosbou vyplniť krátky dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zistiť Vašu spokojnosť s využívaním služieb SAD Žilina a. s. a zároveň identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú Vaše rozhodovanie cestovať hromadnou alebo individuálnou dopravou.

Dotazníky sú zostavené pre dve cieľové skupiny – tých, ktorí používajú, ale aj tých, ktorí nepoužívajú autobusovú dopravu. Zaujímajú nás dôvody oboch strán. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 5 minút. Váš názor je veľmi dôležitý. Pomôže nám upraviť ponuku služieb podľa Vašich predstáv.

KDE NÁJDETE DOTAZNÍK?

V tlačenej podobe dotazník môžete získať na klientskych centrách SAD Žilina v Žiline (autobusová stanica, OC Mirage), v Čadci (autobusová stanica) alebo v Martine (autobusová stanica, mestský úrad).

PDF verziu dotazníka je možné stiahnuť nižšie.

Darček za vyplnený dotazník: Každý, kto sa zapojí do prieskumu má šancu získať darček – minidiár 2018 s automapou Slovenska a bude zaradený do žrebovania o ďalšie ceny – nabitie dopravnej karty o 50,- €, 30,- € (3 ceny) a 20,- € (3 ceny).

Žiaci základných škôl, ktorí prinesú od rodičov vyplnený dotazník a nakreslia autobus na druhú stranu dotazníkového formulára, budú zaradení do súťaže o tri mobilné telefóny.

Samozrejme, aby sme vedeli adresovať ceny výhercom je potrebné, aby ste uviedli svoje meno a adresu, e-mailovú adresu a telefón do vyplneného formulára.

Pokračujte podľa toho či používate autobusovú dopravu:

Áno, používam autobusovú dopravu

Elektronický dotazník

PDF verzia dotazníka

Nie, nepoužívam autobusovú dopravu

Elektronický dotazník

PDF verzia dotazníka

Realizátori prieskumu: A-trans spol. s r.o., stredisko Logistický monitor v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline.