Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v roku 2017

 

Kalkulácia nákladov na pohonné hmoty je počítaná pre dve prepravné relácie (vnútroštátnu a medzinárodnú), pri ktorých sa uvažujeme s návesovou súpravou pozostávajúcej z ťahača Volvo FH12 420HP a návesu Krone. Spotreba pohonných hmôt návesovou súpravou závisí od jej zaťaženia, trasy prepravy a pod., preto v našom prípade budeme uvažovať s priemernou spotrebou 32 lit./100 km. Uvedené vozidlo môže byť vybavené rôznym objemom pevne zabudovaných nádrží. V kalkulácií uvažujeme s dvoma prípadmi (palivovou nádržou – 600 litrov a maximálnym objemom palivových nádrží pre dané vozidlo v prípade montáže prídavných nádrží – 1 180 litrov).

 

 

Prepravná relácia Žilina - Paríž (tam a späť)

 

Trasa prepravnej relácie:

 

 

 

Trasa prepravnej relácie vedie cez územie štátov:

Slovenskej republiky                                      88 km

Českej republiky                                           477 km

Spolkovej republiky Nemecko                 487 km

Francúzska                                                    389 km

Spolu                                                            1 441 km

 

 

Vývoj ceny pohonných hmôt v krajinách trasy prepravy:

 

 

 

Pozn. od 8. 6. 2006 je pre SR používaný pri prepočtoch tzv. EVO Benzín.

 

súprava s objemom palivových nádrží 600 l

 

súprava s objemom palivových nádrží 1180 l

 

 

                                            

Úvodná stránka