Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty

 

Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline aj na podnet Zväzu logistiky a zasielateľstva SR bude poskytovať informácie o vývoji cien pohonných hmôt a ich kalkuláciu na jeden kilometer jazdy vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave vo vybraných prepravných reláciách.

Cieľom je informovať dopravné, zasielateľské, logistické ale aj obchodné a výrobné firmy o vývoji nákladov na pohonné hmoty, ktoré sú najvýznamnejšou nákladovou položkou. Náklady na pohonné hmoty by mali ovplyvňovať aj cenový vývoj v oblasti prepravných služieb, ktorý v ostatnom čase zaznamenal veľké turbulencie, najmä vzhľadom na nárast konkurencie.

Údaje budú pravidelne aktualizované: podľa údajov vydávaných Medzinárodnou úniou cestnej dopravy IRU

 

Poznámky:

·         Pri kalkulácii sa ráta s cenami pohonných hmôt vrátane DPH.

·         Uvažuje sa s priemernou spotrebou návesovej súpravy 32 litrov/100 km.

·         Daň z pridanej hodnoty nie je v Európe ani EÚ zjednotená (DPH v jednotlivých krajinách), preto uvádzame ceny pohonných hmôt s daňou z pridanej hodnoty.

·         Dopravcovia môžu využívať rôzne systémy pre vrátky DPH zo zahraničia, napr. ak platia pomocou kreditných systémov DKW, SHELL, ESSO a pod. dostanú časť DPH naspäť a tým majú nižšie náklady na pohonné hmoty.

 

 

Ak máte návrhy na vylepšenie našej informácie prosíme ich zaslať na:

 poliak@fpedas.utc.sk,     

 gnap@fpedas.utc.sk

            

 

                                                          Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Moravčík Tomáš, PhD.

                                Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

Internetové stránky

História cien PHM

Dlhodobý vývoj ceny motorovej nafty

 

 

Aktualizácia

                             27.12.2019

 

 

Novinka na stránke. Dlhodobý vývoj ceny motorovej nafty v SR

 

Aktualizácia sekcie internetové stránky!!!

 

 

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že na stránke pribudla nová sekcia

,,história cien PHM“, kde môžete nájsť ceny PHM vo vybraných štátoch od roku 2008