Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

Dlhodobý vývoj ceny motorovej nafty v Slovenskej republiky

 

 

-         vývoj zobrazuje mesačné priemery ceny motorovej nafty v jednotlivých sledovaných rokoch

-         za roky 2005 až 2008 boli priemerné mesačné ceny prepočítané na EUR konverzným kurzom 30,126 SK/EUR

 

 

home