Úvodná stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

Vývoj cien PHM v roku 2012

 

 

späť na históriu cien