Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

Vývoj cien PHM v roku 2008

 

Vývoj cien PHM v roku 2009

 

Vývoj cien PHM v roku 2010

 

Vývoj cien PHM v roku 2011

Vývoj cien PHM v roku 2012
Vývoj cien PHM v roku 2013

Vývoj cien PHM v roku 2014

Vývoj cien PHM v roku 2015

Vývoj cien PHM v roku 2016
Vývoj cien PHM v roku 2017

Vývoj cien PHM v roku 2018

Vývoj cien PHM v roku 2019

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

Internetové stránky

História cien PHM