browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

S „Haničkou“ po Spiši

Posted by on 13. mája 2019

Začiatkom apríla, konkrétne 6.4.2019, usporiadalo predsedníctvo Klubu priateľov železníc pri Žilinskej univerzite pre členov klubu, bývalých členov a pozvaných hostí ďalšiu mimoriadnu jazdu. Trasa mimoriadneho vlaku tentokrát viedla z Popradu do Spišskej Belej a Levoče a jazdu zabezpečil Klub železničných historických vozidiel Poprad v spolupráci s dopravcom LTE Logistik a Transport Slovakia. Doprava mimoriadnych vlakov bola zverená „Haničke“ 810.489. Tento motorový vozeň vlastní mesto Spišské Podhradie, ktoré ním v letných mesiacoch realizuje sezónnu osobnú dopravu na inak nevyužívanej lokálke do Spišských Vlachov. Väčšinu roka tento „motoráčik“ trávi v Spišskom Podhradí – len raz ročne sa ukáže v Poprade, kde sa podrobí revízií a prípadným opravám. Vďaka zosúladeniu termínu revízie s termínom jazdy sa „Hanička“ v daný dátum nachádzala v Poprade a mohla sa tak výnimočne pozrieť aj na iné spišské regionálne trate. Jazda bola súčasne vítanou generálkou „Haničky“ pred letnou sezónou.

V sobotné ráno 6.4. sme sa stretli na železničnej stanici v Poprade, kde nás už „Hanička“ čakala na štrnástej koľaji. Z Popradu sme vyrazili s miernym meškaním, ktoré sa ale už po Kežmarok, kde náš osobitný osobný vlak 30047 križoval s protiidúcim osobným vlakom, podarilo eliminovať. Z Kežmarku sme pokračovali do neobsadenej odbočky Spišská Belá, kde pri jazde vlaku do/z nákladiska Spišská Belá prebieha pomerne zložitý dopravný „rituál“. Po uzamknutí sa na odbočnej trati sme pokračovali do Spišskej Belej „horného nádražia“, kam osobné vlaky prestali jazdiť už pred zhruba 65 rokmi. Nákladné vlaky sem však vďaka vykládke hnojív a nakládke dreva občas zachádzajú aj v súčasnosti. V Spišskej Belej sme presadli do objednaného midibusu, ktorý nás odviezol ku kaštieľu v Strážkach. Prehliadka expozícií v tomto renesančnom kaštieli bola zaujímavou vsuvkou akcie. Po nej sme sa vrátili do Spišskej Belej, kde sme absolvovali spoločný obed. Toto zaujímavé mestečko sme opustili krátko po pol tretej ako vlak OsOs 30048. Cestou na odbočku Spišská Belá sme absolvovali aj dve „fotozastávky“, aby naša jazda bola dôkladne zdokumentovaná. Po úkonoch na odbočke a križovaní v Kežmarku sme sa vrátili do Popradu.

Z Popradu sme sa po nevyhnutnej úvrati spustili dole kopcom do Spišskej Novej Vsi, odkiaľ sme po pobyte z dopravných dôvodov pokračovali do Levoče. Na tejto lokálnej trati bola pravidelná osobná doprava zastavená vo februári 2003, tá nákladná je tu vďaka píle v Levoči realizovaná dodnes. Po pobyte v Levoči, ktorý sme využili najmä na fotografovanie a nákup zásob, sme sa pomaly vrátili do Spišskej Novej Vsi pod číslom OsOs 30050, pričom sme si cestou opäť spravili niekoľko „fotozastávok“. Z Novej Vsi sme už len vybehli po hlavnej trati do Popradu, čím sa oficiálny program našej mimoriadnej jazdy zavŕšil. Čas do príchodu rýchlika na Žilinu sme si skrátili posedením v kaviarni pri stanici.

Záverom by som sa chcel v mene KPŽŽU poďakovať:

  • Ing. Mariánovi Surmíkovi a Klubu železničných historických vozidiel Poprad za zabezpečenie akcie,
  • Ing. Tomášovi Kamenárovi a spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia za technologickú a finančnú podporu akcie,
  • Ing. Lenke Černej, PhD. a organizácií Aktivita zvyšuje úspech (AZU) za finančnú podporu akcie,
  • mestu Spišské Podhradie za poskytnutie „Haničky“ na akciu.

Adam Gajdoš

Comments are closed.