browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontakt

Klubovňa KPŽŽU

Adresa: Žilinská univerzita v Žiline, Ubytovacie zariadenie Hliny, blok H8, Ulica Hlinská, Žilina, 010 54

Predseda klubu: Jakub Hlávka, izba 503, Ubytovacie zariadenie Hliny, blok H8

Email: kpzzu@fpedas.uniza.sk

FB: Klub priateľov železníc pri Žilinskej univerzite v Žiline

logo kpžžu