Clock expres – historická jazda

Jedná sa o 2-dňovú akciu v ČR s rušňom 749.251-5 (Pegas / Zamračená / Bardotka) a 2 vozňami radu Balm s možnosťou výčapu priamo vo vlaku. Začiatok akcie je naplánovaný v Zábřehu na Moravě po príchode Ex 220 zo Žiliny (10:41). Výlet sa pôvodne mal uskutočniť 7. – 8. augusta 2021, avšak doposiaľ nebolo prihlásených minimálny počet osôb potrebných pre uskutočnenie akcie (40 ľudí).

Zo Zábřehu na Moravě pôjdeme do Hanušovic, kde by mala byť možnosť naobedovať sa v tamojšom pivovare Holba. Jazda bude pokračovať cez Dolní Lipku a Letohrad do Potštejna, kde môžme absolvovať prehliadku pivovaru vrátane degustácie. V Potštejne by sme po grilovačke aj prespali. Nocovanie bude zaistené v lehátkovom voze, prípadne v štandardnom ubytovacom zariadení.

Nasledujúci deň je plánovaná jazda do Rokytnice v Orlických horách s prehliadkou expozície Letohradského železničního spolku alebo jazda do Štítů po trati so zastavenou osobnou dopravou. Zo Štítů sa plánuje návrat do České Třebové, kde bude koniec akcie.

Akcia bude organizovaná v spolupráci so spoločnosťou Východočeská dráha, s. r. o.

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Clock expres – historická jazda

KPŽ dobýva Prahu

V druhý septembrový týždeň roku 2019 sme zrealizovali dlho plánovanú akciu s pracovným názov „KPŽ dobýva Prahu“. Išlo o absolvovanie série exkurzií v Prahe a okolí, ktoré by z „časopriestorových“ dôvodov boli samostatne realizovateľné len veľmi problematicky. Štvordňovej akcie sa zúčastnilo spolu desať „klubistov“.

Akcia započala už v utorok 10.09.2019, ktorý bol pomyselným nultým dňom výpravy. V tento deň sme sa presunuli do stredočeského Kolína, kde sme strávili noc kvôli rannej exkurzií v nasledujúci deň.

Tou bola nezvyčajne dlhá, ale mimoriadne poučná a podnetná návšteva podniku METRANS DYKO Rail Repair Shop v Kolíne, ktorý sa zameriava prevažne na opravy a údržbu moderných interoperabilných rušňov z produkcie Siemensu a Bombardieru a kontajnerových vozňov. Významnou súčasťou podniku je aj tzv. „kolovka“, v ktorej prebiehajú opravy a revízie dvojkolesí, ako aj ich defektoskopia, profilácia či ďalšie činnosti spojené so starostlivosťou o dvojkolesia hnaných i hnacích vozidiel. Väčšinu prác spoločnosť realizuje pre materskú spoločnosť Metrans, ktorá disponuje rozsiahlym rušňovým a vozňovým parkom. Po odchode z Dyka sme sa presunuli do Prahy, kde sme sa postretali so zvyšnými členmi výpravy, ktorí sa exkurzie v Dyku nezúčastnili. Večer sme potom strávili v družnom rozhovore v jednej „hospůdke“ na Florenci. Takýto program sme, ostatne, mali s malými obmenami každý večer.

Vo štvrtok ráno sme navštívili Centrální dispečerské pracoviště Praha, ktoré spolu s obdobným centrom v Přerove tvorí jadro diaľkového riadenia dopravy na tratiach SŽDC. Kým Přerov, ktorý sme navštívili už v júni 2018, riadi dopravu najmä na hlavných tratiach na Morave, novšie pracovisko v Prahe má pod palcom diaľkovo ovládané hlavné trate na území Čiech. Počas exkurzie sme sa oboznámili ako s históriou, súčasnosťou i budúcnosťou CDP Praha, tak aj s princípmi diaľkového riadenia dopravy. Diaľkové riadenie dopravy sme si nachvíľu v tzv. cvičnom sále vyskúšali aj na vlastnej koži. Ešte v podvečer sme navštívili Dopravní sál Fakulty dopravnej ČVUT. Toto laboratórium má podobné využitie ako naše „domáce“ na Žilinskej univerzite – je určené pre praktický výskum a vzdelávanie v oblasti technológie riadenia dopravy a železničnej zabezpečovacej techniky, je však podstatne novšie, čo sa odráža na použitých technológiách a jeho celkovej technickej úrovni. Po oboznámení sa so stavbou a prevádzkou laboratória sme si prácu v ňom prakticky vyskúšali.

V piatok doobeda sme absolvovali exkurziu v depe metra na „červenej“ linke C v Kačerove, kde sme získali množstvo nových poznatkov o fungovaní systému metra v Prahe. Vďaka prehliadke tunajších dielenských priestorov sme sa zoznámili aj s údržbou a opravami súprav Siemens M1, ktoré sú prevádzkované práve na linke C. Popoludní sme previezli vlakmi po niektorých pražských spojkách a regionálnych tratiach v okolí – nevynechali sme napríklad známy Pražský Semmering či spojku Libeň – Holešovice.  

V sobotu, posledný deň našej „výpravy“, sme mali už len nenáročný program – previezť sa po peknej trati z Prahy cez Vrané nad Vltavou do Čerčian, známej aj ako (Dolní) Posázavský pacifik. K ceste sme využili ranný víkendový „rekreák“, ktorý bol tvorený motorovým rušňom 754.045 a súpravou pre túto trať typických poschodových vozňov typu Bdmteeo. Z Čerčian sme sa do Prahy vrátili osobným vlakom po hlavnej trati cez Strančice. Zaujímavým a neplánovaným ozvláštnením tejto okružnej jazdy bolo vedenie vlakov odklonom po spojkách cez Libeň, Malešice a Krč/Hostivař kvôli rekonštrukčným prácam v stanici Praha-Vršovice. Návratom na pražské hlavní nádraží sa program nášho výletu oficiálne zavŕšil. Nasledoval už len viac-menej individuálny návrat domov na Slovensko.

Text: Bc. Adam Gajdoš

Foto: Ing. Vladimír Ľupták, PhD., Bc. Klaudia Muchová, Bc. Adam Gajdoš

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na KPŽ dobýva Prahu

S „Haničkou“ po Spiši

Začiatkom apríla, konkrétne 6.4.2019, usporiadalo predsedníctvo Klubu priateľov železníc pri Žilinskej univerzite pre členov klubu, bývalých členov a pozvaných hostí ďalšiu mimoriadnu jazdu. Trasa mimoriadneho vlaku tentokrát viedla z Popradu do Spišskej Belej a Levoče a jazdu zabezpečil Klub železničných historických vozidiel Poprad v spolupráci s dopravcom LTE Logistik a Transport Slovakia. Doprava mimoriadnych vlakov bola zverená „Haničke“ 810.489. Tento motorový vozeň vlastní mesto Spišské Podhradie, ktoré ním v letných mesiacoch realizuje sezónnu osobnú dopravu na inak nevyužívanej lokálke do Spišských Vlachov. Väčšinu roka tento „motoráčik“ trávi v Spišskom Podhradí – len raz ročne sa ukáže v Poprade, kde sa podrobí revízií a prípadným opravám. Vďaka zosúladeniu termínu revízie s termínom jazdy sa „Hanička“ v daný dátum nachádzala v Poprade a mohla sa tak výnimočne pozrieť aj na iné spišské regionálne trate. Jazda bola súčasne vítanou generálkou „Haničky“ pred letnou sezónou.

V sobotné ráno 6.4. sme sa stretli na železničnej stanici v Poprade, kde nás už „Hanička“ čakala na štrnástej koľaji. Z Popradu sme vyrazili s miernym meškaním, ktoré sa ale už po Kežmarok, kde náš osobitný osobný vlak 30047 križoval s protiidúcim osobným vlakom, podarilo eliminovať. Z Kežmarku sme pokračovali do neobsadenej odbočky Spišská Belá, kde pri jazde vlaku do/z nákladiska Spišská Belá prebieha pomerne zložitý dopravný „rituál“. Po uzamknutí sa na odbočnej trati sme pokračovali do Spišskej Belej „horného nádražia“, kam osobné vlaky prestali jazdiť už pred zhruba 65 rokmi. Nákladné vlaky sem však vďaka vykládke hnojív a nakládke dreva občas zachádzajú aj v súčasnosti. V Spišskej Belej sme presadli do objednaného midibusu, ktorý nás odviezol ku kaštieľu v Strážkach. Prehliadka expozícií v tomto renesančnom kaštieli bola zaujímavou vsuvkou akcie. Po nej sme sa vrátili do Spišskej Belej, kde sme absolvovali spoločný obed. Toto zaujímavé mestečko sme opustili krátko po pol tretej ako vlak OsOs 30048. Cestou na odbočku Spišská Belá sme absolvovali aj dve „fotozastávky“, aby naša jazda bola dôkladne zdokumentovaná. Po úkonoch na odbočke a križovaní v Kežmarku sme sa vrátili do Popradu.

Z Popradu sme sa po nevyhnutnej úvrati spustili dole kopcom do Spišskej Novej Vsi, odkiaľ sme po pobyte z dopravných dôvodov pokračovali do Levoče. Na tejto lokálnej trati bola pravidelná osobná doprava zastavená vo februári 2003, tá nákladná je tu vďaka píle v Levoči realizovaná dodnes. Po pobyte v Levoči, ktorý sme využili najmä na fotografovanie a nákup zásob, sme sa pomaly vrátili do Spišskej Novej Vsi pod číslom OsOs 30050, pričom sme si cestou opäť spravili niekoľko „fotozastávok“. Z Novej Vsi sme už len vybehli po hlavnej trati do Popradu, čím sa oficiálny program našej mimoriadnej jazdy zavŕšil. Čas do príchodu rýchlika na Žilinu sme si skrátili posedením v kaviarni pri stanici.

Záverom by som sa chcel v mene KPŽŽU poďakovať:

  • Ing. Mariánovi Surmíkovi a Klubu železničných historických vozidiel Poprad za zabezpečenie akcie,
  • Ing. Tomášovi Kamenárovi a spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia za technologickú a finančnú podporu akcie,
  • Ing. Lenke Černej, PhD. a organizácií Aktivita zvyšuje úspech (AZU) za finančnú podporu akcie,
  • mestu Spišské Podhradie za poskytnutie „Haničky“ na akciu.

Adam Gajdoš

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na S „Haničkou“ po Spiši

Hontiansky expres 2018

V dňoch 4. a 5.8.2018 sa konala ďalšia jazda KPŽŽU. Tentokrát sme oprášili trať 153 zo Zvolena do Šiah, kde je od februára 2003 zastavená osobná doprava. Odvtedy tu vlaky osobnej dopravy objavujú iba zriedka, väčšinou v podobe raritných historických vlakov Klubu historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen pre verejnosť alebo v podobe zvláštnych vlakov, vypravených pre uzavreté skupiny nadšencov železníc. Náš vláčik chcel pripomenúť časy pravidelnej osobnej dopravy a poskytnúť tak širokej verejnosti možnosť vyskúšať si na tejto trati cestovanie klasickou súpravou, aké sú dnes vo zvolenskom regióne v bežnej prevádzke. Vďaka spolupráci s Festivalom Atmosféra, konanom súbežne v Hontianskych Nemciach, sme naše vlaky ozvláštnili dvoma vystúpeniami hudobníkov vo vlaku. Súčasne sme návštevníkom festivalu ponúkli odvoz mimoriadnym vlakom do Zvolena v nedeľu ráno, po skončení festivalu, resp. dopravu na festival v oboch vlakoch vypravených zo Zvolena.

plagát_hontexpres

Jazdu oficiálne organizoval KPŽŽU a Železničné múzeum Stará Turá s podporou dopravcov LTE a ZSSK. Za jazdou stoja v podstate štyria ľudia – súčasní členovia klubu Adam Gajdoš a Nikolaj Šeršeň a „emeritní“ členovia Michal Melicher a Tomáš Hornáček. Samotnej jazde mimoriadneho vlaku predchádzali skutočne týždne príprav. Predpredaj lístkov, tvorba plagátu, objednanie bežných i lepenkových cestovných lístkov, vylepenie plagátov po obciach a zabezpečenie propagácie jazdy, vytvorenie vlakových sprievodcov, zabezpečenie prenájmu osobných vozňov a komunikácia s manažérom infraštruktúry ohľadom jazdy vlakov, to sú len niektoré z činností, ktorým sa museli organizátori venovať. Na jazde sa potom činila ďalšia štvorica členov KPŽŽU – Thomas Štefák, Matúš Dlugoš, Lukáš Remeň a Maxo Meixner, ktorí v pozíciách sprievodcov zabezpečovali predaj cestovných lístkov a ďalšie dôležité dopravno-prepravné úkony.

Akcia Hontiansky expres pre nás oficiálne začala v sobotu 3.augusta o siedmej ráno, kedy sme si od ZSSK prevzali dohodnutú súpravu piatich osobných vozňov (4xBdt + 1xB). Do čela súpravy sa postavil rušeň 740.883 poskytnutý dopravcom LTE. Ledva sme nachystali súpravu na jazdu, už sa začali objavovať prví cestujúci. Vlak OsOs 30420 „Hontiansky expres“ odišiel zo Zvolena načas o 9:30. Stanovené jazdné doby nezodpovedali reálnym schopnostiam rušňa radu 740, resp. traťovým pomerom s množstvom opatrných jázd cez železničné priecestia, takže sme pomerne rýchlo nabrali meškanie, ktoré v cieľových Šahách predstavovalo 13 minút. Na spiatočnej ceste sme si viedli ešte horšie (+22 minút vo Zvolene), ale tam zavážilo najmä meškanie zo Šiah z dôvodu poruchy a následného vypnutia z brzdy na jednom z vozňov radu Bdt. Vo Zvolene nasledovalo odstavenie dvoch „Bdtčiek“, ktoré už z hľadiska kapacity neboli potrebné, upratanie zvyšných troch vozňov a odchod s „Atmosféra expresom“ do Hontianskych Nemiec. V Nemciach prebehlo obehnutie súpravy a zamknutie na štvrtej (manipulačnej) koľaji. Potom si už zúčastnení „klubisti“ a „LTEčkari“ mohli vydýchnuť a stráviť krásny večer v srdci Hontu – či už na Atmosfére alebo pri spoločnej večeri a opekačke na stanici v Nemciach. Družné rozhovory prebiehali až do noci.

Ráno sme po sebe po sebe poupratovali staničné priestory, prestavili súpravu na hlavnú staničnú koľaj a v rýchlosti súpravu ešte pozametali. To už boli kyvadlovou dopravou prepravovaní návštevníci festivalu, ktorí sa s nami viezli do Zvolena a ďalej vlakom/autobusom domov. Pohodlie nášho spiatočného „Atmosféra expresu“ využila takmer štyridsiatka návštevníkov Atmosféry. Po príchode vlaku do Zvolena bola súprava opäť vyriadená a spolu so zvyšnými dvomi vozňami pripravená na vrátenie Železničnej spoločnosti Slovensko. Vlakový rušeň sa následne dopravil do Žiaru nad Hronom, kde mu bolo po krátkej, ale náročnej službe v osobnej doprave dopriate prevádzkové ošetrenie. Väčšina „našich“ sa ponáhľala na prípojné vlaky domov, záverečného zhodnotenia akcie v priestoroch staničnej reštaurácie sa tak zúčastnil iba jeden organizátor a traja sprievodcovia.

Záverom tejto krátkej správy o konaní akcie Hontiansky expres (2018) z pohľadu organizátora by som chcel poďakovať kolegom-organizátorom za voľný čas obetovaný usporiadaniu akcie, sprievodcom vlakov za ochotné zhostenie sa svojich pozícií, dopravcovi LTE Logistik a Transport a jeho zamestnancom za rozsiahlu pomoc pri zabezpečení jazdy a poskytnutie HDV na jazdu, dopravcovi ZSSK za výhodný prenájom osobných vozňov, Veronike Melicherovej za prípravu plagátov a tričiek pre usporiadateľov, Martinovi Gajdošovi za pilotáž našich mimoriadnych vlakov, ale tiež všetkým účastníkom z radov KPŽŽU a LTE, bez ktorých by jazda Hontianskeho expresu nemala šmrnc.

Adam Gajdoš

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Hontiansky expres 2018

Jazda mimoriadnych vlakov na trati Zvolen – Šahy a na festival Atmosféra

Klub priateľov železníc pri Žilinskej univerzite a Železničné múzeum Stará Turá Vás pozývajú na jazdy mimoriadnych osobných vlakov po trati Zvolen – Šahy, ktorú organizujú v spolupráci s dopravcom LTE Logistik a Transport Slovakia. Na tejto trati už viac ako 15 rokov nepremávajú osobné vlaky. Jazdy sa uskutočnia v dňoch 4.8. a 5.8.2018, pričom vedený bude jeden pár vlakov v úseku Zvolen – Šahy („Hontiansky expres“) a jeden pár špeciálnych vlakov v úseku Zvolen – Hontianske Nemce („Atmosféra expres“), ktoré sú určené najmä pre dopravu návštevníkov na festival Atmosféra v Hontianskych Nemciach. Pre viac informácií o cestovnom poriadku kliknite na plagát:

plagát_hontexpres

Cestovné

Cestovný lístok zo staníc Zvolen os.st., Podzámčok, Dobrá Niva zastávka a Sása-Pliešovce, Krupina predmestie a Krupina do Hontianskych Nemiec (a opačne): 3,5€
Cestovný lístok zo staníc Krupina predmestie, Krupina, Hontianske Nemce, Domaníky, Hontianske Tesáre, Dvorníky, Dudince a Tupá do Šiah (a opačne): 3,5€
Jednosmerný lístok (pre celú trasu Zvolen – Šahy/Šahy – Zvolen): 7€
Spiatočný lístok (pre celú trasu Zvolen – Šahy/Šahy – Zvolen): 14€
Deti do 6 rokov cestujú zadarmo. Iné zľavy (napr. režijné preukazy ZSSK či bezplatná preprava) vo vlaku neplatia.

Vo vlakoch Os 30420 a 30400 bude v úseku Zvolen – Hontianske Nemce premávať špeciálny párty vozeň so živou hudbou. Do tohto vozňa je potrebné si zakúpiť špeciálny spiatočný lístok u organizátorov Festivalu Atmosféra. Podrobnejšie informácie na stránke festivalu Atmosféra, nákup špeciálnych cestovných lístkov tu

Ďalšie informácie

Predaj lístkov bude prebiehať priamo vo vlaku. Kapacita vlaku je obmedzená, dôrazne odporúčame si lístky rezervovať mailom na hontiansky.expres@centrum.sk
Cestujúci cestujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní riadiť sa pokynmi sprevádzajúceho personálu.
V prípade nejasností či ďalších otázok nás prosím kontaktujte mailom na hontiansky.expres@centrum.sk, prípadne telefonicky na čísle 0902 775 875.
Udalosť na Facebooku (odporúčame sledovať)

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Jazda mimoriadnych vlakov na trati Zvolen – Šahy a na festival Atmosféra

Mimoriadna jazda KPŽŽU po bratislavskom uzle 24.2.2018

Na sobotu 24. februára 2018 klub zorganizoval ďalšiu jazdu, tentokrát po bratislavských železničných spojkách a aj s účasťou verejnosti. Dlho pripravovaná akcia bola uskutočnená vďaka ústretovosti Regiojetu, ktorý nám na jazdu ochotne zapožičal vlastnú motorovú jednotku radu 845 (628.302). Ostatne, jazdu inicioval a sprostredkovával bývalý člen KPŽ a dnes zamestnanec Regiojetu Bystrík Strečanský. O jazdu bol veľký záujem, počet cestujúcich prekročil číslo 90 a jazdy sa dokonca zúčastnil aj televízny štáb RTVS.

V sobotu ráno sa organizátori stretli na bratislavskej hlavnej stanici, kde pripravili zverenú jednotku (vyvesenie klubovej vlajky, rozmiestnenie propagačných materiálov a pripraveného bulletinu k jazde po súprave). Krátko po desiatej bola jednotka pristavená k 4.nástupišťu, kde už čakala časť zúčastnených „klubistov“ aj prví cestujúci z radov verejnosti. Na rad prišla kontrola rezervácií a výdaj špeciálne na túto príležitosť zhotovených cestovných lístkov a o 10:38 sa mimoriadny vlak, v súlade s cestovným poriadkom, vydal na cestu. Trasa vlaku, ktorý začínal aj končil na hlavnej stanici, zahŕňala jazdu po väčšine územia hlavného mesta. Prešli sme cez odbočku Vinohrady a Rendez do Vajnôr, odtiaľ úvraťovo cez tzv. Modrý most do stanice Bratislava predmestie a ďalej cez Nové Mesto, Ústrednú nákladnú stanicu, známy, no osobnými vlakmi už a ešte nevyužívaný Prístavný most a Petržalku až do prihraničných Rusoviec a späť rovnakou, no atraktívnou trasou do Nového Mesta a spojkou na hlavnú stanicu, kam náš vláčik dorazil so zanedbateľným minútovým meškaním o 13:05. V staniciach Bratislava-Vajnory, Bratislava-Petržalka a Rusovce bol cestujúcim umožnený výstup z vlaku za účelom vytvorenia pamätných fotografií. Po príchode na hlavnú stanicu sme v zázemí Regiojetu absolvovali obsiahlu, ale mimoriadne zaujímavú prednášku o tejto spoločnosti a jej prevádzke na železnici.
Pri pobyte v Petržalke došlo k milej situácií, kedy do nášho vlaku smer Hlavná stanica pristúpili dvaja ďalší cestujúci cestujúci z Viedne, nevediac, že ide o mimoriadny vlak. Samozrejme sme ich prepravili grátis a omnoho rýchlejšie ako mestskou hromadnou dopravou. A práve to bol jeden z našich cieľov – poukázanie na trestuhodné nevyužívanie pomerne hustej siete železníc v Bratislave prímestskými osobnými vlakmi. Robili sme to však aj z nadšenia a túžby sa previezť po tratiach, po ktorých sme doteraz nemali možnosť sa previezť. Jazda sa podľa vyjadrení cestujúcich vyjadrila, čo je impulzom pre organizáciu ďalších podobných akcií.

Záverom ostáva poďakovať zamestnancom Regiojetu za ich maximálnu ochotu a úsilie pri realizácií jazdy, ktorá by sa bez nich určite neuskutočnila (menovite manažér prevádzky Bystrík Strečanský, rušňovodič Marek Ružička, PR manažér Martin Žarnovický, dispečer Lukáš Salenka a členovia klubu – technológ Michal Vojčinák a steward Štefan Bagota). Taktiež ďakujeme Ing. Lenke Černej a organizácií Aktivita zvyšuje úspech za všetečnú pomoc pri organizácií tejto akcie.

Adam Gajdoš

predseda KPŽŽU

Reportáž RTVS
Reportáž vlaky.net

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Mimoriadna jazda KPŽŽU po bratislavskom uzle 24.2.2018

Mimoriadne vlaky KPŽ 24.09.2017

V nedeľu 24.9.2017 sa uskutočnila pompézna a dlho plánovaná akcia – jazda vlastného mimoriadneho vlaku po trati 144 ŽSR z Prievidze do Nitrianskeho Pravna – ktorá v novodobej histórií klubu prakticky nemá obdobu. Jazda bola okorenená nasadením „klasickej súpravy“ v čele s rušnom legendárneho radu T478.1 – „bardotky“ 751.131-4 v opatere Prievidzského parostrojného spolku, ktorý celú akciu zastrešil aj personálne. Len vďaka ich ústretovosti sme sa okrem obratu do Nitrianskeho Pravna previezli v rovnakej súprave aj v úseku Vrútky – Prievidza.

V nedeľu ráno sme sa stretli na žilinskej stanici, odkiaľ sme sa dopravili osobným vlakom, resp. rýchlikom do Vrútok. Tam nás pri druhom nástupišti už čakala naša súprava so „zamračenou“, lehátkovým a našim reštauračným vozňom. Na konci sa viezla nečinná 810.625, taktiež od Prievidžanov. Z Vrútok sme odchádzali krátko po štvrť na desať, súbežne s rýchlikom 341. Proti správnemu smeru sme šli až po Diviaky, pričom od Príboviec sme sa „naháňali“ s osobným vlakom 7525. Na Hornej Štubni prebehol zložitý posun kvôli zaradeniu „osemstodesiatky“ ľahkej stavby opäť na koniec vlaku, kvôli ktorému sa naše plánované križovanie presunulo z Handlovej do Skleného pri Handlovej.

Po príchode do Prievidze sme navštívili tamojšie rušňové depo, v ktorom sa udržujú HDV ako od vlastnej ZSSK, tak zmluvne aj pre ZSCS. Údržba a opravy rôzneho rozsahu sa tam vykonávajú najmä na HDV sérií 751, 754, 757 a 813. Nazreli sme do haly periodických opráv aj do rotundy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a vykonávajú sa tam väčšie opravy. Po exkurzií v depe bol vyhradený čas na obed.

Poobede sme sa opäť stretli na stanici, kde na nás čakala naša súprava. O 14:40 sme vyrazili do Pravna, pričom sme sa ešte zastavili na zhlaví, aby mohol nastúpiť výhybkár potrebný pre obeh súpravy na konečnej stanici. Cesta bola pre nás zážitkom, keďže skoro všetci tadiaľ išli po prvý raz. Jazda vlaku na ospalej lokálke spôsobila pozdvižení, na vlak neveriacky pozerali šoféri aj obyvatelia okolitých obcí. V Pravne sme si podrobne nafotili posun a prišiel opäť čas na spoločné fotografie. Cestou naspäť sme si vlak zadokumentovali na plánovaných fotozastávkach. V Prievidzi sme akciu oficiálne ukončili a účastníci sa vrátili do Žiliny, resp. domov vlakmi ZSSK, autobusom alebo autom.

Akcie sa zúčastnilo 18 študentov Žilinskej univerzity, traja bývalí členovia KPŽ a svojou účasťou nás poctili aj docent Kendra a inžinieri Zitrický a Černá z Katedry železničnej dopravy. Akcia sa napriek nie veľmi dobrému počasiu veľmi vydarila a mimoriadne jazdy vlastnými vlakmi sa zrejme stanú našou tradíciou. Na záver by som chcel poďakovať Ing. Lenke Černej za podporu od organizácie Aktivita zvyšuje úspech (AZU); Ing. Andrejovi Šimkovičovi za umožnenie návštevy v depe Prievidza a hlavne Prievidzskému parostrojnému spolku za výbornú organizáciu a veľmi ústretový prístup po každej stránke.

Adam Gajdoš

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Mimoriadne vlaky KPŽ 24.09.2017

Cyklovýlet KPŽ 8.8.2017

8. augusta 2017 dopoludnia sa štyria členovia klubu, pricestovaní z rôznych častí Slovenska, a jeden externý člen stretli na ružomberskej stanici, aby spoločne vyskúšali pomerne novú cyklocestu Cyklokorytnička.

Z ružomberskej stanice sme sa, vedení domácim externistom, vydali (odchýlne od oficiálnej trasy cez mesto) cez sídlisko Roveň popri koľajach pomerne veľkého, ale dnes už minimálne využívaného vlečkového systému idúceho cez mesto. Dnes ho tvoria koľaje normálneho rozchodu, ale v dobách prevádzky Korýtka, ako miestni železničku do Korytnice prezývali, sa tu nachádzala koľajová spleť, po ktorej bola úzkorozchodka vedená zhruba tri kilometre – až za bývalú staničku Ružomberok malé nádražie. Asi kilometer za ňou, na okraji Ružomberka a takmer na konci vlečkovej koľaje, sa oficiálne začína Cyklokorytnička, vybudovaná v dvoch etapách a dokončená v roku 2016. Cesta vedie cez ružomberské časti Biely Potok, Jazierce, Podsuchá, obec Liptovská Osada a Patočiny do koncovej stanice Korytnica kúpele, meria zhruba 25 km a má asfaltový, betónový i štrkopieskový podklad. Okolo cyklocesty sú (nielen) na miestach bývalých staníc postavené informačné tabule, ktoré informujú o rušňoch a vozňoch na Korýtku, o trati samotnej či napríklad o jej úlohe počas SNP. Keďže cesta vedie v podstatnej dĺžke v trase bývalej úzkorozchodky, stúpanie po konečnú stanicu je zanedbateľné a zvládne ho každý. Najťažší úsek je od stanice Korytnica, ležiacej pri hlavnej ceste na Banskú Bystricu do samotných kúpeľov, kde je stúpanie krátke, ale kruté. Odmenou je ochutnávka niektorého z piatich tunajších prameňov alebo obed v reštaurácií. Naopak, zabolí pohľad na chátrajúce a zdevastované budovy bývalých kúpeľných domov.

Ako príkre je stúpanie do kúpeľov, tak sladký je zjazd späť k stanici alebo až do Ružomberka – „bola to fakt paráda“. Výlet sa nám celkovo veľmi páčil a návštevu Cyklokorytničky odporúčame každému nadšencovi cyklistiky a/alebo železníc.

Adam Gajdoš

viac informácií o Korýtku

viac informácií o Cyklokorytničke

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Cyklovýlet KPŽ 8.8.2017

Exkurzia u dopravcu AWT na Ostravsku 10.4.2017

V pondelok 10. apríla 2017 sa deväť členov nášho klubu zúčastnilo exkurzie na prevádzkach dopravcu Advanced World Transport (AWT), ktorý sa venuje prioritne obsluhe železničných vlečiek v tzv. Ostravsko-karvinskom revíri, ale je tiež významným hráčom na poli železničnej nákladnej dopravy v Českej republike i na Slovensku. Dopravca disponuje dovedna 159 rušňami a má cez 5000 vozňov, niekoľko stoviek ďalších má i v prenájme.

Samotná exkurzia začala o 8:30 na ostravskom hlavním nádraží, kam po nás prišiel mikrobus, vďaka ktorému sme mohli navštíviť jednotlivé závody vzdialené od seba niekoľko kilometrov. Ním prišli aj naši trpezliví sprievodcovia – pán Vyplel a pani Hammerová – ktorí nás sprevádzali po celú dobu exkurzie. Prvá zastávka nášho „zájazdu“ bola na prevádzke pri bývalej bani Zárubek, kde sme si prezreli opravovňu vozňov. Oboznámili sme sa s vozňami, ktoré sa u AWT využívajú najviac. Mali sme tiež možnosť na vlastné oči vidieť proces rôznych stupňov opráv. Tiež sme sa pozreli na „tranzito“, kde nám ukázali systém zavedenia a spisovania vlakov.

Následne sme sa presunuli do areálu bývalej Koksovne Ján Šverma, kde sa v súčasnosti hlavne prekladá uhlie z revíru, pričom sa využíva aj systém ACTS (Abroll-Container-Transport-System) – prepravný systém pre kombinovanú dopravu cesta – železnica, pričom sú využívané špeciálne kontajnery prepravované na železničných vozňoch a automobilových nosičoch kontajnerov. Názorná ukážka umu vodiča nákladného auta bola pre nás zážitkom, ale utvrdila nás v tom, aká náročná je práca v ťažkom priemysle.

Potom sme sa presunuli do areálu Paskov. Do tunajšej stanice je totiž zaústené rušňové depo a hlavne terminál multimodálnej prepravy. Ako prvé sme navštívili rušňové depo, či skôr opravovňu rušňov, kde sme sa zoznámili s jej fungovaním a prezreli sme si práve opravované stroje radov 740 a 771. Potom sme sa presunuli k terminálu, kde nám bol dopodrobna vysvetlený systém jeho prevádzky a ďalšie detaily jeho fungovania. Následne sme zavítali na stanovište výpravcu, ktorý z ústredného stavadla netradičného staničného zabezpečovacieho zariadenia pôvodom z Nemecka riadi dopravu v celej stanici.

Nakoniec sme boli dopravení do srdca spoločnosti AWT v centre Ostravy, kde sme boli oboznámení s fungovaním dispečingu a náplňou práce jednotlivých dispečerov a operátorov, čo bolo (aspoň pre mňa) veľmi zaujímavé a poučné. Tým sa už ale program našej exkurzie úplne vyčerpal a museli sme sa našim milým sprievodcom poďakovať a rozlúčiť sa. Časť „klubistov“ sa pobrala hneď domov na Slovensko, ale väčšina účastníkov si ešte prezrela zaujímavosti Ostravy!!!

Adam Gajdoš

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Exkurzia u dopravcu AWT na Ostravsku 10.4.2017

Exkurzia v podniku ArcelorMittal Ostrava 14.11.2016

V pondelok 14.11.2016 sa 17 členov stretlo po šiestej hodine rannej na žilinskej stanici, odkiaľ sme s prestupom v Českom Těšíne cestovali do stanice Ostrava-Kunčice. Odtiaľ sme pešo prešli k riaditeľstvu ArcelorMittalu, kde sme po absolvovaní krátkej prednášky BOZP a vyfasovaní ochranných pomôcok sme spolu s členmi Opavského železničného klubu (ktorý si exkurziu vybavil nezávisle na nás a len náhodou sme ju absolvovali v rovnaký deň) nasadli do pripraveného autobusu, ktorý nás vozil po areáli. Ešte pred našou prvou zastávkou – rušňovým depom – sme sa dozvedeli základné informácie o podniku. V rušňovom depe sme dostali podrobný výklad o rušňovom parku v súčasnosti aj minulosti. Potom sme na chvíľu navštívili pracovisko naftárov, odkiaľ sme sa presunuli na miestne stavadlo, odkiaľ sa ovláda časť koľajiska. Potom sme mali v pláne navštíviť valcovňu, tá však v ten deň nerobila. Rovnako aj na šrotisku bol práve kľud. Preto sme sa už presunuli do hlavnej budovy Závodu 5 – Doprava, kde sme si prezreli pracovisko dispečera a štyroch výpravcov, ktorý diaľkovo riadia prakticky celú železničnú dopravu v podniku a oboznámili sme sa s ich pracovnou náplňou a povinnosťami. Tým naša exkurzia v podniku prakticky skončila, už sme len na riaditeľstve odovzdali zapožičané OOPP. Následne sme sa presunuli električkou do centra mesta, kde väčšina členov absolvovala spoločný obed. Potom sme sa už len presunuli na stanicu Ostrava střed, resp. Ostrava hlavní nádraží, odkiaľ sme vlakom odišli do Žiliny.

 

Adam Gajdoš

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Exkurzia v podniku ArcelorMittal Ostrava 14.11.2016