browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KPŽ dobýva Prahu

Posted by on 23. septembra 2019

V druhý septembrový týždeň roku 2019 sme zrealizovali dlho plánovanú akciu s pracovným názov „KPŽ dobýva Prahu“. Išlo o absolvovanie série exkurzií v Prahe a okolí, ktoré by z „časopriestorových“ dôvodov boli samostatne realizovateľné len veľmi problematicky. Štvordňovej akcie sa zúčastnilo spolu desať „klubistov“.

Akcia započala už v utorok 10.09.2019, ktorý bol pomyselným nultým dňom výpravy. V tento deň sme sa presunuli do stredočeského Kolína, kde sme strávili noc kvôli rannej exkurzií v nasledujúci deň.

Tou bola nezvyčajne dlhá, ale mimoriadne poučná a podnetná návšteva podniku METRANS DYKO Rail Repair Shop v Kolíne, ktorý sa zameriava prevažne na opravy a údržbu moderných interoperabilných rušňov z produkcie Siemensu a Bombardieru a kontajnerových vozňov. Významnou súčasťou podniku je aj tzv. „kolovka“, v ktorej prebiehajú opravy a revízie dvojkolesí, ako aj ich defektoskopia, profilácia či ďalšie činnosti spojené so starostlivosťou o dvojkolesia hnaných i hnacích vozidiel. Väčšinu prác spoločnosť realizuje pre materskú spoločnosť Metrans, ktorá disponuje rozsiahlym rušňovým a vozňovým parkom. Po odchode z Dyka sme sa presunuli do Prahy, kde sme sa postretali so zvyšnými členmi výpravy, ktorí sa exkurzie v Dyku nezúčastnili. Večer sme potom strávili v družnom rozhovore v jednej „hospůdke“ na Florenci. Takýto program sme, ostatne, mali s malými obmenami každý večer.

Vo štvrtok ráno sme navštívili Centrální dispečerské pracoviště Praha, ktoré spolu s obdobným centrom v Přerove tvorí jadro diaľkového riadenia dopravy na tratiach SŽDC. Kým Přerov, ktorý sme navštívili už v júni 2018, riadi dopravu najmä na hlavných tratiach na Morave, novšie pracovisko v Prahe má pod palcom diaľkovo ovládané hlavné trate na území Čiech. Počas exkurzie sme sa oboznámili ako s históriou, súčasnosťou i budúcnosťou CDP Praha, tak aj s princípmi diaľkového riadenia dopravy. Diaľkové riadenie dopravy sme si nachvíľu v tzv. cvičnom sále vyskúšali aj na vlastnej koži. Ešte v podvečer sme navštívili Dopravní sál Fakulty dopravnej ČVUT. Toto laboratórium má podobné využitie ako naše „domáce“ na Žilinskej univerzite – je určené pre praktický výskum a vzdelávanie v oblasti technológie riadenia dopravy a železničnej zabezpečovacej techniky, je však podstatne novšie, čo sa odráža na použitých technológiách a jeho celkovej technickej úrovni. Po oboznámení sa so stavbou a prevádzkou laboratória sme si prácu v ňom prakticky vyskúšali.

V piatok doobeda sme absolvovali exkurziu v depe metra na „červenej“ linke C v Kačerove, kde sme získali množstvo nových poznatkov o fungovaní systému metra v Prahe. Vďaka prehliadke tunajších dielenských priestorov sme sa zoznámili aj s údržbou a opravami súprav Siemens M1, ktoré sú prevádzkované práve na linke C. Popoludní sme previezli vlakmi po niektorých pražských spojkách a regionálnych tratiach v okolí – nevynechali sme napríklad známy Pražský Semmering či spojku Libeň – Holešovice.  

V sobotu, posledný deň našej „výpravy“, sme mali už len nenáročný program – previezť sa po peknej trati z Prahy cez Vrané nad Vltavou do Čerčian, známej aj ako (Dolní) Posázavský pacifik. K ceste sme využili ranný víkendový „rekreák“, ktorý bol tvorený motorovým rušňom 754.045 a súpravou pre túto trať typických poschodových vozňov typu Bdmteeo. Z Čerčian sme sa do Prahy vrátili osobným vlakom po hlavnej trati cez Strančice. Zaujímavým a neplánovaným ozvláštnením tejto okružnej jazdy bolo vedenie vlakov odklonom po spojkách cez Libeň, Malešice a Krč/Hostivař kvôli rekonštrukčným prácam v stanici Praha-Vršovice. Návratom na pražské hlavní nádraží sa program nášho výletu oficiálne zavŕšil. Nasledoval už len viac-menej individuálny návrat domov na Slovensko.

Text: Bc. Adam Gajdoš

Foto: Ing. Vladimír Ľupták, PhD., Bc. Klaudia Muchová, Bc. Adam Gajdoš

Comments are closed.