Na úvod

Vážená odborná verejnosť, odborníci z praxe,


pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu:


Horizonty železničnej dopravy 2018

„Dlhodobá stratégia a úlohy železničného sektora v národnej ekonomike a v nadnárodnom kontexte“,

ktorú organizuje Žilinská univerzita v Žiline, pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR v spolupráci s:

- Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou dopravy,
- Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
- Železnicami Slovenskej republiky,
- Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.,
- Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.,
- Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou dopravy.

Konferencia sa uskutoční 11. októbra - 12. októbra 2018 v priestoroch Strediska internátnej prípravy ÚIVP Železníc Slovenskej republiky v Strečne.


Pozvánka na konferenciu v pdf. - stiahnuť

Cieľom desiateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie je rozvoj tradičných a inovatívnych teoretických i praktických poznatkov v dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach a tiež manažmentu a marketingu v aplikácii na podmienky železničnej dopravy. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného, interoperabilného a harmonizovaného európskeho železničného priestoru EÚ, na ktorého vytváraní sa budú podieľať inovácie a spolupráca vo výskume. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky a zároveň vytvára platformu na výmenu poznatkov z implementácie Operačného programu Integrovaná infratruktúra. Konferencia Horizonty železničnej dopravy pokrýva problematiku intermodálnej prepravy v nadväznosti na konanie konferencie EUROKOMBI-INTERMODAL.

 
 

Dôležité termíny


 • 30.08.2018 - Registrácia
 • 30.07.2018 - Odovzdanie abstraktu
 • 30.09.2018 - Odovzdanie príspevku
 • 30.09.2018 - Uhradenie vložného
 • 11.10. - 12.10.2018 - Konferencia

Organizované v spolupráci:

Kontakt

 • Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov

 • Adresa:

  Univerzitná 8215/1
  010 26 Žilina
  Slovenská republika

 • E-mail:
  horizonty@fpedas.uniza.sk