Na úvod

Vážená odborná verejnosť, odborníci z praxe,


pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu:


Horizonty železničnej dopravy 2023

„Determinanty rozvoja železničného systému v kontexte celospoločenského hodnotenia investícií do železničnej infraštruktúry a verejnej osobnej dopravy“,

ktorú organizuje Žilinská univerzita v Žiline pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jána Čelka, PhD., v spolupráci s:

- Slovenskou vedecko-technickou spoločnosťou dopravy,
- Ministerstvom dopravy SR,
- Železnicami Slovenskej republiky,
- Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.,
- Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.,

Konferencia sa uskutoční 02. októbra - 03. októbra 2023 v priestoroch hotela Permon**** v Podbanskom


Pozvánka na konferenciu v pdf. - stiahnuť

Cieľom dvanásteho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie je podpora inovatívnych teoretických i praktických poznatkov v dvoch oblastiach – v ekonomike, manažmente, marketingu a tiež v prevádzkovo-technologických otázkach zabezpečovania dopravných a prepravných procesov v železničnom systéme. Tematické zameranie kladie dôraz na determinanty rozvoja železničného systému v kontexte hodnotenia investícií do železničnej infraštruktúry a verejnej osobnej dopravy z celospoločenského hľadiska. Problematika vytvorenia jednotného, interoperabilného a harmonizovaného európskeho železničného priestoru EÚ je kľúčová pre posilnenie absorpčnej schopnosti inkrementálnych prepravných prúdov v nákladnej i osobnej preprave v rámci posilnenia železničnej dopravy ako environmentálne priaznivého dopravného módu. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky a zároveň vytvára platformu na výmenu poznatkov z implementácie Plánu obnovy a odolnosti.

 
 

Dôležité termíny


 • 31.08.2023 - Poslanie príspevku
 • 22.09.2023 - Uhradenie vložného
 • 02.10. - 03. 10. 2023 - Konanie konferencie

Organizované v spolupráci:

Kontakt

 • Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov

 • Adresa:

  Univerzitná 8215/1
  010 26 Žilina
  Slovenská republika

 • E-mail:
  horizonty@fpedas.uniza.sk