Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline,
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
010 26  Žilina
Slovakia
IČ DPH SK 2020677824
Tel:  041-513 34 30, 041-513 34 23
Fax: 041-5655816
E-mail: horizonty@fpedas.uniza.sk


 
 

Dôležité termíny


 • 31.08.2023 - Poslanie príspevku
 • 22.09.2023 - Uhradenie vložného
 • 02.10. - 03. 10. 2023 - Konanie konferencie

Organizované v spolupráci:

Kontakt

 • Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov

 • Adresa:

  Univerzitná 8215/1
  010 26 Žilina
  Slovenská republika

 • E-mail:
  horizonty@fpedas.uniza.sk