Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

Prehľad sadzieb DPH k 1.1.2011

 

 

tabuľkové zobrazenie prehľadu sadzieb DPH

 

 

Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

Internetové stránky