Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

Prehľad sadzieb DPH k 1.1.2011

 

DPH

základná sadzba

znížená sadzba 1

znížená sadzba 2

Lichtenštajnsko

6,5

2,0

2,0

Luxemburgsko

15,0

6,0

3,0

Nemecko

16,0

7,0

 

Španielsko

16,0

7,0

4,0

Veľká Británia

17,5

5,0

 

Grécko

18,0

8,0

4,0

Lotyšsko

18,0

9,0

 

Litva

18,0

9,0

5,0

Estónsko

18,0

5,0

 

Holandsko

19,0

6,0

 

Portugalsko

19,0

12,0

5,0

Česká republika

19,0

5,0

 

Rumunsko

19,0

 

 

Slovensko

20,0

10

 

Francúzsko

19,6

5,5

2,1

Slovinsko

20,0

8,5

 

Rakúsko

20,0

10,0

 

Bulharsko

20,0

 

 

Taliansko

20,0

10,0

4,0

Belgicko

21,0

6,0

 

Írsko

21,0

13,5

4,3

Poľsko

22,0

7,0

3,0

Fínsko

22,0

17,0

8,0

Nórsko

24,0

12,0

6,0

Island

24,5

 

 

Švédsko

25,0

12,0

6,0

Maďarsko

25,0

12,0

 

Dánsko

25,0

 

 

 

 

grafické zobrazenie prehľadu sadzieb DPH

 

 

Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

História cien PHM

Internetové stránky