Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnúroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

História cien PHM

 

 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

Platný cenník pohonných hmôt

 

Cenník v EUR

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Od 8. 6. 2006 pri prepočtoch používame namiesto cien 98 benzínu ceny tzv. EVO Benzínu.