Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2018

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2017

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2016

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2015

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2014

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2013

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2012

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2011

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2010

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2009

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2008

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2007

 

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2006

 

Vnútroštátna doprava

 

Medzinárodná doprava

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2005

 

Vnútroštátna doprava

 

Medzinárodná doprava

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty v roku 2004

 

Vnútroštátna doprava

 

Medzinárodná doprava

 

Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

Internetové stránky

História cien PHM