browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: marec 2008

Deň otvorených dverí alebo ako sme sa točenice dočkať nevedeli 28.3.2008

Katedra železničnej dopravy (KŽD) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDaS) Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) usporiadala dňa 28.03.2008 už po druhý krát v akademickom roku 2007/2008 Deň otvorených dverí. Súčasťou tejto akcie mala byť aj ukážka riadenia železničnej dopravy na modelovej železnici a s tým spojená obsluha rôznych typov staničných a traťových zabezpečovacích … Continue reading »

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Deň otvorených dverí alebo ako sme sa točenice dočkať nevedeli 28.3.2008

Exkurzia Zvolen 7.3.2008

Ako každý semester sme aj tento rozmýšľali akú exkurziu podnikneme. Z mnohých variantov za cieľom čo najviac obohatiť a rozšíriť svoje vedomosti sme sa rozhodli pre Zvolen. Člen nášho klubu tam je ako doma, tak prečo túto skutočnosť nevyužiť pre osobný rozvoj.

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Exkurzia Zvolen 7.3.2008