Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

 

Vývoj nákladov na pohonné hmoty vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave v roku 2012

 

Kalkulácia nákladov na pohonné hmoty je počítaná pre dve prepravné relácie (vnútroštátnu a medzinárodnú), pri ktorých sa uvažujeme s návesovou súpravou pozostávajúcej z ťahača Volvo FH12 420HP a návesu Krone. Spotreba pohonných hmôt návesovou súpravou závisí od jej zaťaženia, trasy prepravy a pod., preto v našom prípade budeme uvažovať s priemernou spotrebou 32 lit./100 km.

 

Prepravná relácia Žilina - Bratislava

 

Trasa prepravnej relácie:

 

 

Trasa prepravnej relácie vedie cez územie štátov:

Slovenskej republiky                     197 km

 

 

Vývoj ceny pohonných hmôt v SR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Cenník pohonných hmôt

DPH v zahraničí

Vnútroštátna doprava

Medzinárodná doprava

Archív

Internetové stránky

História cien PHM