Toogler

Slider

Aktuality

Prestížne ocenenie Literárneho fondu

Prof. Ing. Tomášovi Klieštikovi, PhD. bolo udelené prestížne ocenenie Literárneho fondu. Ide o výnimočný prejav uznania kvality vedy a výskumu na Žilinskej univerzite.

O vnútrozemskej plavbe v Rádiu Slovensko

Hosťami utorňajšej relácie Kontakty Rádia Slovensko vysielanej 8. septembra medzi 20. a 21. hodinou boli doc. Andrej Dávid z Katedry vodnej dopravy a Juraj Bohunský (bývalý loďmajster). Témou relácie bola Lodná preprava na Slovensku a dopad COVID 19 na vnútrozemskú vodnú dopravu. Záznam z relácie sa nachádza v archíve Rádia Slovensko.

ŠTUDENTI, POZOR – VENUJTE POZORNOSŤ

Opatreniam a odporúčaniam UNIZA v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 - Základné informácie k začatiu a priebehu akademického roka 2020/2021

ŠTUDENTI, POZOR - DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!!!!

Akademický rok 2020/2021 začíname:

  • v dennej forme: 28. 9. 2020
  • v externej forme: 3. 9. 2020

ON-LINE Autonomous Vehicles Summit

Medzinárodná ON-LINE konferencia Autonomous Vehicles Summit sa zameriava na mobilitu, vrátane autonómnych vozidiel a podmienky ich adopcie do prostredia miest a regiónov krajiny, inovácie v automobilovom priemysle, užívateľské aplikácie iných odvetví, aj s predstavením inovatívnych na Slovensku vyvinutých autonómnych vozidiel a sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie v kontexte. Summit bude zahŕňať vystúpenia špičkových rečníkov – odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia, ktorým môžu klásť účastníci online otázky pred podujatím cez SLIDO rooms a najmä počas podujatia v rámci PANEL diskusií, k čomu budú realizované virtuálne konferenčné panely okrúhleho stola s moderovanými panelovými diskusiami.

Jedným z hlavných cieľov Summitu autonómnych vozidiel je príspevok k príležitostiam pre inovátorov, konkrétne študentov, k novým impulzom a inšpirácii k inováciám v oblasti vývoja technológií autonómnych vozidiel a zároveň k získaniu nových cenných znalostí kontaktov s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami.

Dôležitosť potreby realizácie nášho podujatia vychádza zo skutočnosti , že Slovensko v oblasti rozvoja AVs výrazne zaostáva za svetom, ale aj za všetkými našimi susedmi.

Extra výhodou účasti na ON-LINE summite autonómnych vozidiel je ihneď po plnej registrácii k on-line účasti na podujatí možnosť predstavenia sa a komunikovať cez ROOMy SLIDO, ktoré sú vytvorené v prostredí stránky summitu, so všetkými už registrovanými účastníkmi. Ide o možnosť interaktívnej textovej komunikácie smerovanú k networkingu (registrácia je na oficiálnej stránke summitu REGISTRATION).

Leták

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť