Toogler

Slider

Pýtaš sa, či je možné študovať atraktívne a zároveň jedinečné študijné programy na slovenskej fakulte?

Odpoveď môžeš získať na Dni otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

Dozvieš sa mnoho nielen o študijnom, ale i študentskom živote.

Aktuality

Prednáška - Podnikanie v doprave

Podnikanie v doprave

Úspešný Deň otvorených dverí na FPEDAS

Pohľad na nádejných študentovDňa 15. februára 2019 sa na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline konal Deň otvorených dverí pre verejnosť a študentov stredných škôl.

Zámerom fakulty bolo poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach štúdia v študijných programoch fakulty, o výskumnej práci jednotlivých katedier, o spolupráci katedier s potenciálnymi zamestnávateľmi a odpovedať na všetky otázky študentom, ktorí prišli na Deň otvorených dverí a chceli vedieť aké možnosti a uplatnenie v praxi im prinesie štúdium na FPEDAS.

Celá akcia vyvolala u študentov pozitívny ohlas, zúčastnilo sa jej okolo 370 študentov. Študenti si okrem prezentácie obsahujúcej možnosti štúdia mali možnosť pozrieť aj pracoviská katedier vybavené modernou technikou.

Milí študenti, ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na Vás v septembri.

Fotky z DOD na stiahnutie

GISáček 2019

Technická univerzita Ostrava organizuje 20.3.2019 súťažnú študentskú konferenciu. Viac informácií nájdete na stránkach s registráciou

Ukončenie projektu IWTCOMP

riešiteľský kolektívDňa 30. januára 2019 sa v holandskom Rotterdame uskutočnil záverečný míting projektu IWTCOMP (Erasmus + program) za účasti šiestich projektových partnerov z Holandska, Nemecka, Slovenska a Rumunska. Leadrom projektu bola holandská organizácia STC Group, Katedru vodnej dopravy reprezentovali doc. A. Dávid (projektový manažér) a dr. A. Galieriková. Výstupom projektu bol európsky kvalifikačný rámec (EQF) a jeho aplikácia na pracovné pozície v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (manažérsky a operačný stupeň), osvedčené postupy vo vzdelávaní členov lodných posádok a príprava účasť na kurze Train the Trainer.

Kick off meeting projektu COMPETING

riešiteľský kolektívV holandskom Rotterdame sa 31. januára 2019 uskutočnil kick off meeting projektu COMPETING (Erasmus + program) za účasti pätnástich organizácií špecializujúcich sa v oblasti vzdelávania vo vnútrozemskej vodnej doprave v krajinách EÚ. Leadrom projektu je holandská organizácia STC Group, Katedru vodnej dopravy reprezentovali doc. A. Dávid (projektový manažér) a dr. A. Galieriková (zástupkyňa projektového manažéra). Projekt, ktorý je pokračovaním projektu IWTCOMP a predchádzajúcich projektov EÚ (NELI, HINT, Danube skills), sa špecializuje na vzdelávanie členov lodných posádok v zmysle platnej legislatívy EÚ.

Kalendár

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť