Toogler

Slider

Aktuality

Seminár Prístavu Antverpy

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár - Prístavu Antverpy
Termín: 19. 09. 2019
V čase: od 9:30 do 14:00
Miesto konania : aula AFS 09 Žilinskej univerzity, Univerzitná, Žilina

Program

Dekanské voľno

Dekan FPEDAS UNIZA udeľuje študentom doktorandského vysokoškolského štúdia dňa 30. augusta 2019 dekanské voľno.

Kurz matematiky

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky ponúka v dňoch 16.9.2019 až 20.9.2019 pre novoprijatých študentov kurz matematiky zameraný na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí. Hlavný dôraz bude kladený na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia pozornosť, ale tvoria neoddeliteľnú súčasť výučby na vysokej škole. Podrobné informácie a online prihláška

Článok ocenený atribútom vedeckej excelentnosti databázou Web of Science - Higly Cited Papers

Vedecký článok „Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes“ autorov Klieštik, T., Mišánková, M., Valášková, K. & Švábová, L. z Katedry ekonomiky FPEDAS bol ocenený za mesiace marec/apríl 2019 databázou Web of Science prestížnym ukazovateľom vedeckej excelentnosti Higly Cited Papers, čo znamená, že predmetná publikácia je zaradená medzi 1% najvýznamnejších článkov v Sociálnych vedných disciplínach na svete. Za Žilinskú univerzitu tak predstavuje z 5 330 vedeckých článkov publikovaných v databáze Web of Science prvý výstup s takýmto statusom.

Exkurzia v nákladnom prístave Bratislava

Tlačný remorkérDňa 11. júla 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia v nákladnom prístave Bratislava. Exkurziu absolvovali účastníci akreditovaného kurzu celoživotného vzdelávania „Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA“. Tento kurz, ktorý je akreditovaný aj FIATA – Svetová asociácia zasielateľských zväzov, zabezpečuje katedra cestnej a mestskej dopravy v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR. Odbornú exkurziu zabezpečoval a sa jej zúčastnil odborný garant kurzu prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Na prednáškach v rámci výučbových modulov kurzu, ktoré sú podľa štandardu FIATA Diploma, sa podieľajú aj katedier vodnej dopravy, leteckej dopravy, železničnej dopravy a katedry spojov našej Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť