Toogler

Slider

Aktuality

Pracovný míting projektu COMPETING

V dňoch 29. a 30. októbra 2019 sa uskutočnil v rumunskom meste Galati ďalší pracovný míting medzinárodného projektu COMPETING. Projekt, na ktorom participuje viac ako desať projektových partnerov, je zameraný na vzdelávanie členov lodných posádok pre vnútrozemskú plavbu v zmysle platnej legislatívy Európskej únie. Pracovného stretnutia sa za Katedru vodnej dopravy zúčastnili doc. Dávid (vedúci projektu) a dr. Galieriková (zástupca vedúceho projektu).

Turistický výstup na Lietavský hrad

V utorok 29.10.2019 sa konal turistický výstup na Lietavský hrad, ktorého sa zúčastnilo približne 60 turistov (študentov, doktorandov a zamestnancov fakulty).

Konferencia „Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII“

Dňa 18.októbra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia „Rozvoj Euroregiónu Beskydy XIII“ „Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok 15 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - digitálna spoločnosť - bezpečnosť“. pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Konferenciu poctili svojou účasťou rektor ŽU v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor WSFiP w Bielsku Bialej prof.nadzw.dr. hab. Jan Ostoj, primátor Žiliny Mgr. Peter Fiabáne, podpredseda ŽSK RNDr. Peter Dobeš, predseda mestskej rady v Bielsku-Białej Dr. Janusz Okrzesik, a viceprimátor Bielska-Białej Mgr. Piotr Kucia. Konferencie sú organizované spolu s Wyższou Szkołou Finansów i Prawa v Bielsku-Białej a pokračujú v tradícii konania so zameraním na cezhraničnú spoluprácu od roku 2002. Konferencie sa zúčastnili vedeckí pracovníci z obidvoch inštitúcií, ako aj z TU Zvolen, STU MTF Trnava, SAŽP a ďalší. Viacerí účastníci vystúpili v programe so zaujímavými príspevkami v predpoludňajšom a popoludňajšom rokovaní konferencie.

Cezhraničná spolupráca založená na občianskych iniciatívach a kompetenciách samospráv sa takýmito aktivitami rozvíja a uskutočňuje aj na akademickej pôde. Členovia Euroregiónu Beskydy nadviazali spoluprácu v roku 2000, keď v Rajči (Poľská republika) bola podpísaná Zmluva o slovensko-poľskom spoločenstve pod názvom Euroregión Beskydy. Spolupráca bola rozšírená ešte v tom istom roku o českú stranu. Inštitucionalizovaná spolupráca sa rozvíja aj v rámci Euroregiónu Beskydy a zvýrazňuje dôležitú úlohu členských samospráv ale aj podporujúcich členov Euroregiónu Beskydy, medzi ktorých patrí aj Žilinská univerzita v Žiline.

Rektorské voľno

Rektor UNIZA udeľuje rektorské voľno študentom Žilinskej univerzity v Žiline vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej forme dňa 31. októbra 2019.

Naštartuj svoju kariéru v zahraničí

plagát

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
facebook

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť