Toogler

Slider

Aktuality

Účasť na rokovaní v Bratislave

Dňa 9.1.2020 sa interní doktorandi Ing. Beňová, Ing. Slávik a Ing. Settey spolu som svojim školiteľom prof. Gnapom zúčastnili rokovania na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy s vedúcim odboru dopravy Mgr.
Bánovcom na tému mestská logistika v Bratislave. V rámci pracovnej cesty bol realizovaný prieskum súčasného systému regulácie cestnej nákladnej dopravy v centre Bratislavy.

Napísali o nás

V najnovšom časopise Urbanita s podtitulom Mestská mobilita, urbanizmus a doprava bol publikovaný príspevok Plánované zriadenie Integrovaného dopravného systému v Prešovskom a Košickom kraji, v ktorom sú zachytené výstupy projektu, ktorý riešila katedry cestnej a mestskej dopravy a katedry železničnej dopravy, ktoré boli spracované práve za účelom zjednotenia tarify v oboch krajoch.

Časopis je možné stiahnuť:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/dokumenty-61/casopis-urbanita

Deň otvorených dverí na FPEDAS

Milí študenti, vážení účastníci Dňa otvorených dverí na fakulte PEDAS,

srdečne Vám všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie na Dni otvorených dverí FPEDAS dňa 14. februára 2020 a dúfame, že Vám budeme môcť opäť poskytnúť informácie o štúdiu na našej fakulte.

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UNIZA - výsledky volieb

Zápisnica z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA

 

Kandidátna listina

Životopis - Katarína Cáderová

Životopis - Jaroslav Haring

Tax Advisors Award 2019

Dňa 20. novembra 2019 sa na pôde Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení TAX ADVISORS AWARD 2019. Cieľom tohto podujatia je predstaviť odbornej verejnosti zaujímavé záverečné práce študentov vysokých škôl ekonomického a právnického zamerania, propagáciou výsledkov záverečných prác medzi daňovými poradcami a členmi SKDP. Vďaka záverečným prácam Ing. Lenky Strakovej a Ing. Jaroslava Mazanca, PhD. mala na odovzdávaní ocenení zastúpenie aj Katedra ekonomiky. Odborná porota sa zhodla, že výsledky ich záverečných prác sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Srdečne blahoželáme.

Zoznam ocenených prác

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
facebook

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť