browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aktuality

Čo je nové…

Cyklovýlet KPŽ

8. augusta 2017 dopoludnia sa štyria členovia klubu, pricestovaní z rôznych častí Slovenska, a jeden externý člen stretli na ružomberskej stanici, aby spoločne vyskúšali pomerne novú cyklocestu Cyklokorytnička.

Z ružomberskej stanice sme sa, vedení domácim externistom, vydali (odchýlne od oficiálnej trasy cez mesto) cez sídlisko Roveň popri koľajach pomerne veľkého, ale dnes už minimálne využívaného vlečkového systému idúceho cez mesto.

Pokračovanie článku

Schôdze

Klub má pravidelné schôdze každú stredu počas akademického roka od 20:00 do 21:00 v klubovni alebo v miestnosti 601 na bloku VIII.