browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aktuality

Čo je nové…

KPŽ dobýva Prahu

V druhý septembrový týždeň roku 2019 sme zrealizovali dlho plánovanú akciu s pracovným názov „KPŽ dobýva Prahu“. Išlo o absolvovanie série exkurzií v Prahe a okolí, ktoré by z „časopriestorových“ dôvodov boli samostatne realizovateľné len veľmi problematicky. Štvordňovej akcie sa zúčastnilo spolu desať „klubistov“…

Pokračovanie článku

Schôdze

Klub má pravidelné schôdze každú stredu počas akademického roka od 20:00 do 21:00 v klubovni alebo v miestnosti 601 na bloku VIII.