Medzinárodná vedecká konferencia DIAGNOSTIKA PODNIKU, CONTROLLING A LOGISTIKA je organizovaná Katedrou spojov na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Vyšehradskou asociáciou univerzít.