Zaslanie abstraktu: 16.3.2020
Akceptácia abstraktu: 23.3.2020
Zaslanie príspevku: 10.4.2020
Registrácia: 22.4.2020
Úhrada konferenčných poplatkov: 22.4.2020