Forma účasti na konferencii (povinné)
Aktívna (osobná účasť na konferencii)Pasívna/virtuálna (publikovanie v zborníku z konferencie)