Vážení účastníci konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika,
 
vzhľadom na udalosti ostatných dní a vydané opatrenia súvisiace so znížením rizika  šírenia koronavírusu COVID-19 boli organizátori nútení pristúpiť k zrušeniu konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika. Aj napriek snahe organizátorov je dnes jasné, že konferenciu v stanovenom termíne nebude možné uskutočniť ani virtuálnou formou.
 
Veríme však, že nám svoju priazeň zachováte a že sa na konferencii stretneme v inom termíne. V súčasnosti organizátori uvažujú o termíne v
mesiacoch október – november 2020.
O novinkách súvisiacich s organizáciu konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika Vás budeme informovať prostredníctvom emailu a
našej web stránky.
 
Veľa zdravia Vám praje
 
Vedecký a organizačný výbor konferencie

 

10. medzinárodná vedecká konferencia „Diagnostika podniku, controlling a logistika“ sa koná v dňoch 23. – 24. apríla 2020, v zasadačke Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline, Nová menza – Veľký Diel (Vysokoškolákov 26, Žilina). Konferencia je organizovaná Katedrou spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Vyšehradskou asociáciou univerzít.

Podmienkou účasti na konferencii je vyplnenie registračného formulára (sekcia Registrácia) a úhrada konferenčného poplatku. Po registrácii uchádzači dostanú e-mail potvrdzujúci úspešnú registráciu na konferenciu. Ak nedostanete takýto mail, kontaktujte nás na diagnostika@fpedas.uniza.sk.

Účastníci konferencie si pripravia prezentácie v rozsahu 10 minútového vystúpenia. Rokovací jazyk konferencie je anglický, slovenský a český jazyk.