Garanti konferencie:

ČOREJOVÁ Tatiana, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
ROSTÁŠOVÁ Mária, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
BIELIK Peter, Vyšehradská asociácia univerzít

Medzinárodný vedecký a programový výbor:

ABRAMOVIĆ Borna, Univerzita Záhreb, Chorvátsko
ACHIMSKÝ Karol, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
D’ALESSANDRO P. Stephen, Advenio eAcademy, Malta
BIELIK Peter, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Vyšehradská asociácia univerzít,  Slovenská republika
WANG Bo , Technická univerzita Ningbo, Čína
BRAUN Robin, Technická univerzita Sydney, Australia
ČOREJOVÁ Tatiana, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DROŹDZIEL Paweł, Politechnika Lubelska, Poľsko
DŽUPKA Peter, Technická univerzita v Košiciach,  Slovenská republika
JELONEK Dorota, Technická univerzita v Čenstochovej, Poľsko
KAMPF Rudolf, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach, Česká republika
KOLEV Petar, Dopravná univerzita Todora Kableshkova, Bulharsko
LUDWIG Corinna, Merck KGaA, Nemecko 
ŁUKASIK Zbigniew, Univerzita technológie a humanitných vied Kazimierza Pułaskeho v Radome, Poľsko
MADLEŇÁK Radovan, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
MADLEŇÁKOVÁ Lucia, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
MAJERČÁKOVÁ Margita, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
OSTOJ Jan, Vysoká Škola financií a práva v Bielsko-Biała, Poľsko
PANGE Polyxeni – Jenny, University of Ioannina, Greece
REHÁK Štefan, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ROSAK-SZYROCKA Joanna, Technická univerzita v Čenstochovej, Poľsko
ROSTÁŠOVÁ Mária, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
SLAVA Svitlana, Národná univerzita v Užhorode, Ukrajina
STRENITZEROVÁ Mariana, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
ŠTRBOVÁ Jana, Google, Ireland
ŠVADLENKA Libor, Univerzita Pardubice, Česká republika
TODOROVA Daniela, Dopravná univerzita Todora Kableshkova, Bulgaria
TÖRÖK Ádám, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti, Maďarsko
TURYANSKIY Alexander Vladimirovich, Štátna poľnohospodárska univerzita v Belgorode, Rusko
VITENKO Tatiana,   Národná technická univerzita Ivana Puluja v Ternopile, Ukrajina
VOJVODIĆ Katija, Univerzita v Dubrovníku, Chorvátsko

Organizačný výbor:

Adámiková Eva
Dobroselskyi Mykhailo
Chinoracký Roman
Jucha Peter
Kurotová Jana
Paďourová Anna