Vážení účastníci konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika,
 
vzhľadom na udalosti ostatných dní a vydané opatrenia súvisiace so znížením rizika  šírenia koronavírusu COVID-19 boli organizátori nútení pristúpiť k zrušeniu konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika. Aj napriek snahe organizátorov je dnes jasné, že konferenciu v stanovenom termíne nebude možné uskutočniť ani virtuálnou formou.
 
Veríme však, že nám svoju priazeň zachováte a že sa na konferencii stretneme v inom termíne. V súčasnosti organizátori uvažujú o termíne v
mesiacoch október – november 2020.
O novinkách súvisiacich s organizáciu konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika Vás budeme informovať prostredníctvom emailu a
našej web stránky.
 
Veľa zdravia Vám praje
 
Vedecký a organizačný výbor konferencie