Kategórie
aktuálne diskusia problémy zapojsa

Obyvatelia sa môžu zapojiť aj cez Interaktívnu škola urbanizmu a územného plánovania

Sme radi, že v rámci prípravy Plánu udržateľnej mobility budeme spolupracovať aj s Interaktívnou školou urbanizmu a územného plánovaniam, n.o. z Banskej Bystrice.

Samotní obyvatelia môžu navrhovať ako aj diskutovať o potrebných opatreniach v jednotlivých druhov dopravy.

Prístup je : https://pum.consider.it/

Nutnosť na zapojenie do diskusie a pridávania návrhov, je vytvorenie bezplatného konta.

Hits: 35

Kategórie
aktuálne demografia

Obyvateľstvo v Banskej Bystrici

Z pohľadu dopytu po doprave je dôležitý aj trend vývoja obyvateľstva. Samotné mesto si prešlo vývojom,kedy sa v minulom storočí zväčšil počet obyvateľov niekoľkonásobne, pričom najväčší počet malo mesto v 90 rokoch 20 storočia. Odvtedy počet obyvateľov postupne klesá.

Hits: 540

Kategórie
aktuálne problémy zapojsa

Za prvý týždeň vyše 1000 podnetov!

Za prvý týždeň spustenia dotazníka sa zapojilo vyše 270 občanov, ktorí uviedli viac ako 1000 podnetov na zlepšenie dopravy v meste Banská Bystrica, či už z pohľadu chodníkov, parkovania, MHD, stavu ciest alebo cyklotrás.

Zatiaľ najviac pripomienok prišlo od obyvateľov mestskej časti Fončorda, Banská Bystrica, Sásová a Radvaň.

Hits: 40

Kategórie
aktuálne doprava problémy zapojsa

Zapojte sa do hodnotenia dopravy!

BanskoBystričania ako aj obyvatelia okolitých obcí sa môžu zapojiť do hodnotenia dopravy v Banskej Bystrici a vybraných obciach.

Stačí ak vyplnia dotazník na nasledovnom odkaze.

Výsledky budú podkladom v rámci procesu spracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Hits: 29