Kategórie
Nezaradené

Pozvánka na 2.verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility

Dňa 21.9 sa uskutoční na mestskom úrade 2. verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Začiatok o 16:00 v zasadacej miestnosti č.290.

Hits: 106

Kategórie
Nezaradené

Predstavenie výstupov PUM na mestskom úrade

Dňa 11.8 sa uskutočnilo predstavenie výstupov z Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica na mestskom úrade.

Predstavenie výstupov PUM 11.8 na mestskom úrade v Banskej Bystrici

Predstavenia sa zúčastnili poslanci ako aj členovia pracovných skupín. Bola predstavená vízia ako možné spôsoby riešenia dopravy v riešenom území. Nasledovala diskusia o potrebnosti, či už systematického riešenia, zriadenia odboru mobility ako aj verejnej osobnej doprave.

Pripomienky budú zapracované do finálnej verzie dokumentu.

Hits: 17