Kategórie
aktuálne diskusia doprava problémy

Verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility

Dňa 17.8.2022 prebehlo v priestoroch radnice v Banskej Bystrici verejné prerokovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (PUM). Na stretnutí boli občanom predstavené výstupy PUMu, pričom po prezentácii bola diskusia k danej problematike. Pripomienky budú zapracované do finálnej verzie.

Pripomienkovanie trvá do 4.9.2022.

Hits: 38

Kategórie
aktuálne diskusia problémy

Zbierali sme podnety na zlepšenie dopravy priamo v uliciach Banskej Bystrice

Vo štvrtok 16.9 sa na vybraných 5 lokalitách uskutočnil zber podnetov od obyvateľov Banskej Bystrice. Boli zozbierané desiatky podnetov týkajúce sa či už chodníkov, ciest, nebezpečných lokalít, priechodov pre chodcov, mestskej hromadnej dopravy a pod. Obyvatelia sa živo zaujímali o riešenie dopravy, pričom diskutovali a navrhovali aj svoje riešenia a nápady. Zároveň si mohli pozrieť aj doterajšie zozbierané podnety ako aj doterajšie hodnotenie vybraných oblastí v doprave.

Okrem obyvateľov prišiel podiskutovať aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Pripomienky sa následné zapracujú do analytickej časti a budú slúžiť ako podkladová časť v rámci Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Pre tých,ktorí sa nemohli zúčastniť osobne, ešte stále existuje možnosť zapojenia cez online dotazník:

Hits: 47

Kategórie
aktuálne diskusia problémy zapojsa

Príďte pripomienkovať dopravu v Banskej Bystrici

Dňa 16.9 bude prebiehať na 5 lokalitách v čase od 14:30 do 17:00 zber podnetov na zlepšenie dopravy v Banskej Bystrici.

Môžete sa zastaviť a porozprávať sa so spracovateľmi ako aj navrhnúť, čo konkrétne by ste chceli zlepšiť.

Lokality:

  • Sásová: Sásovská cesta (pod ZŠ Ďumbierska),
  • Uhlisko: ulica na Uhlisku pri ZŠ Golianova,
  • Fončorda: na ul.Moskovská (Pod ZŠ Moskovská),
  • Radvaň na ul. Poľná pri SZŠ Dráčik
  • pri mestskom úrade na ul. ČSL armády,

Mapa s vyznačenými lokalitami: https://tinyurl.com/dnnnbrht

Okrem toho stále môžu obyvatelia pripomienkovať zlepšenia cez online dotazníky na stránke: https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/zapoj-sa/

Tešíme sa na stretnutie s vami

Hits: 134

Kategórie
aktuálne diskusia problémy zapojsa

Obyvatelia sa môžu zapojiť aj cez Interaktívnu škola urbanizmu a územného plánovania

Sme radi, že v rámci prípravy Plánu udržateľnej mobility budeme spolupracovať aj s Interaktívnou školou urbanizmu a územného plánovaniam, n.o. z Banskej Bystrice.

Samotní obyvatelia môžu navrhovať ako aj diskutovať o potrebných opatreniach v jednotlivých druhov dopravy.

Prístup je : https://pum.consider.it/

Nutnosť na zapojenie do diskusie a pridávania návrhov, je vytvorenie bezplatného konta.

Hits: 35