Dokumenty

Tu nájdete jednotlivé dokumenty, ktoré sú súčasťou Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Analýza. -aktualizované

Prílohy k Analýze VOD

Zber údajov.

Prílohy k zberu údajov (prieskumy)

Dopravný model

Prílohy dopravný model.

Prílohy k návrhom VOD

Návrhy.-aktualizované

Plán dopravnej obslužnosti (zip)

Plán implementácie a monitorovania opatrení PUM:

tvrdé opatrenia,

mäkké opatrenia

Zásobník opatrení

Indikátory

SEA:

Rozhodnutie SEA.

Hits: 1282