Kategórie
aktuálne doprava

Zverejnená prvá verzia PUM

Bola zverejnená prvá verzia dokumentu Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Dokument bude pripomienkovaný zo strany mesta, odborníkov ako aj občanov, pričom pripomienky sa zapracujú do finálnej verzie.

Môžete si ho stiahnuť v časti Dokumenty a môžete ho pripomienkovať do 4.9.2022!

Najbližšie aktivity :

  • predstavenie PUMu na mestskom úrade 11.8
  • predstavenie dokumentu obyvateľom a 1.verejné prerokovanie s obyvateľmi 17.8
  • 2.verejné prerokovanie s obyvateľmi 21.9

Hits: 50