Kategórie
aktuálne demografia

Obyvateľstvo v Banskej Bystrici

Z pohľadu dopytu po doprave je dôležitý aj trend vývoja obyvateľstva. Samotné mesto si prešlo vývojom,kedy sa v minulom storočí zväčšil počet obyvateľov niekoľkonásobne, pričom najväčší počet malo mesto v 90 rokoch 20 storočia. Odvtedy počet obyvateľov postupne klesá.

Hits: 540