Kategórie
aktuálne diskusia problémy zapojsa

Príďte pripomienkovať dopravu v Banskej Bystrici

Dňa 16.9 bude prebiehať na 5 lokalitách v čase od 14:30 do 17:00 zber podnetov na zlepšenie dopravy v Banskej Bystrici.

Môžete sa zastaviť a porozprávať sa so spracovateľmi ako aj navrhnúť, čo konkrétne by ste chceli zlepšiť.

Lokality:

  • Sásová: Sásovská cesta (pod ZŠ Ďumbierska),
  • Uhlisko: ulica na Uhlisku pri ZŠ Golianova,
  • Fončorda: na ul.Moskovská (Pod ZŠ Moskovská),
  • Radvaň na ul. Poľná pri SZŠ Dráčik
  • pri mestskom úrade na ul. ČSL armády,

Mapa s vyznačenými lokalitami: https://tinyurl.com/dnnnbrht

Okrem toho stále môžu obyvatelia pripomienkovať zlepšenia cez online dotazníky na stránke: https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/zapoj-sa/

Tešíme sa na stretnutie s vami

Hits: 134

Kategórie
aktuálne diskusia problémy zapojsa

Obyvatelia sa môžu zapojiť aj cez Interaktívnu škola urbanizmu a územného plánovania

Sme radi, že v rámci prípravy Plánu udržateľnej mobility budeme spolupracovať aj s Interaktívnou školou urbanizmu a územného plánovaniam, n.o. z Banskej Bystrice.

Samotní obyvatelia môžu navrhovať ako aj diskutovať o potrebných opatreniach v jednotlivých druhov dopravy.

Prístup je : https://pum.consider.it/

Nutnosť na zapojenie do diskusie a pridávania návrhov, je vytvorenie bezplatného konta.

Hits: 35

Kategórie
aktuálne problémy zapojsa

Za prvý týždeň vyše 1000 podnetov!

Za prvý týždeň spustenia dotazníka sa zapojilo vyše 270 občanov, ktorí uviedli viac ako 1000 podnetov na zlepšenie dopravy v meste Banská Bystrica, či už z pohľadu chodníkov, parkovania, MHD, stavu ciest alebo cyklotrás.

Zatiaľ najviac pripomienok prišlo od obyvateľov mestskej časti Fončorda, Banská Bystrica, Sásová a Radvaň.

Hits: 40

Kategórie
aktuálne doprava problémy zapojsa

Zapojte sa do hodnotenia dopravy!

BanskoBystričania ako aj obyvatelia okolitých obcí sa môžu zapojiť do hodnotenia dopravy v Banskej Bystrici a vybraných obciach.

Stačí ak vyplnia dotazník na nasledovnom odkaze.

Výsledky budú podkladom v rámci procesu spracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Hits: 29