Kategórie
aktuálne

Aká by mala byť Banská Bystrica v budúcnosti?

Vyberte alebo navrhnite 3 prídavné mená a charakteristiky, ktoré sa použitú ako motív pre Plán udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Hits: 42

Kategórie
aktuálne

Prečo Banská Bystrica potrebuje plán udržateľnej mobility?

Ako budú vyzerať naše sídliská o 20 rokov ? Budú všade na zeleni parkovať automobily ? Musím mať iba osobný automobil, aby som sa premiestňoval po meste ? Čo mi vie ponúknuť verejná osobná doprava do budúcnosti? Budem raz cestovať na jeden lístok po celom regióne? Aké prostredie vytvoríme pre naše deti? Budú sa vedieť hrať na ulici alebo bezpečne pohybovať na ulici po meste? Ako myslíme na zdravotne postihnutých? Máme všade bezbariérové chodníky, aby sa mohli aktívne zapájať do života,alebo budú sedieť iba doma?

Hits: 29