Kategórie
aktuálne doprava

Prieskum dopravy

V rámci riešenia dopravy prebehol v Banskej Bystrici a vybraných obciach spadajúcich do funkčného územia dopravný prieskum.

Ten bol jednak zameraný na dlhodobé sledovanie intenzity dopravy od 25.4-23.5 ako aj na smerovanie vozidiel a cestujúcich.

Okrem toho sa zisťovali dopravné návyky a správanie v domácnostiach.

Našich anketárov ste mohli stretnúť na zastávkach VOD, parkoviskách ako aj vybraných úsekoch ciest a križovatkách.

V spolupráci s políciou sa taktiež uskutočnil prieskum dopravy cez hranice funkčného územia.

Získané údaje sa použijú pri spracovaní tohto strategického dokumentu.

Ďakujeme za spoluprácu.

Hits: 37