Zapoj sa!

Čo by ste chceli zlepšiť v doprave v Banskej Bystrici a okolí? Chýba vám parkovacie miesto? Nechodí k vám MHD alebo chodíte po rozbitých chodníkoch? Nemáte bezpečné cyklotrasy?

Zapojte sa procesu pripomienkovania súčasného stavu dopravy ako aj mobility.

Ak ste z mesta Banská Bystrica pokračujte na tento formulár.

Ak ste z vybraných okolitých obcí (Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania Dolina, Vlkanová) pokračujte na tento formulár.

Vaše podnety a pripomienky budú použité v procese tvorby Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica.

Hits: 2858