Kategórie
aktuálne doprava problémy

Podmienky pre nemotorovú dopravu v Banskej Bystrici by sa mali zlepšiť

V marci (23.3) sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny nemotorovej dopravy v rámci projektu PUM. Na stretnutí boli prezentovaná analýza problémov, ktoré súvisia s pešou alebo cyklistickou dopravou ako aj koncept návrhov.

Vychádzalo sa jednak z pripomienok samotných obyvateľov ako aj analýzy súčasného stavu. Pre pešiu dopravu je to najmä absencia ucelenej siete chodníkov, taktiež rôznorodá kvalita a údržba ako aj šírkové pomery.

Rôzne šírkové pomery chodníkov v Banskej Bystrici

Z tohto dôvodu návrh konceptu pre pešiu dopravu sa počíta s vytvorením bezbariérovej siete chodníkov pozdĺž hlavných trás pešej dopravy, prehodnotením niektorých priechodov pre chodcov ako aj vytvorením nových bezpečných priechodov.

Cyklisti v Banskej Bystrici používajú hlavne klasické cesty pre motoristov

Cyklistická doprava pre rok 2027 počíta, že mesto začne zlepšovať lokality pre cyklistov napr. zobojsmernením jednosmerných ulíc, vytváraním konceptu upokojenej dopravy ako aj vyznačením cyklopruhov na komunikáciách, kde by sa to dalo zrealizovať. Návrh predbežne počíta aj s vybudovaním min. 400 cyklostojanov pri rôznych prvkoch občianskej vybavenosti ako aj bezpečnými lokality na zaparkovanie bicyklov. Do roku 2027 by mesto malo spustiť aspoň prvú etapu bikesharingu, pričom sa počíta s min. 20 stanicami, celkovo sa počíta s vyše 60 timi lokalitami, pričom ideálne by pre Banskú Bystricu a okolie boli elektrobicykle.

Z pohľadu dlhodobého budovania hlavných cyklotrás, návrh počíta s vybudovaním min. 50 % hlavných cyklotrás do roku 2032 a do roku 2042 s celou sieťou cyklotrás. Tie by mali následne prilákať nových používateľov cyklistickej dopravy, tak aby 80 % obyvateľov malo do 2 minút k dispozícii sieť cyklotrás. Na pracovnej skupine sa hovorilo aj o potrebe zabezpečenia personálnej otázky, kde je nutné, aby mesto prijalo zamestnancov, ktorí túto problematiku budú systematicky riešiť.

Rovnako je potrebné, aby mesto používalo aj moderné zariadenia, ktoré slúžia na monitorovanie dopravy, tak aby sa zlepšovali samotné podmienky a taktiež aby sa dala odmerať samotná odozva od obyvateľov.

Samotní zástupcovia mesta vyjadrili zámer pokračovať v zlepšovaní podmienok pre nemotorovú dopravu, aj keď momentálne čelia viacerým problémom s výstavbou cyklotrás, chcú určite pokračovať.

Hits: 42